VIKTIG INFORMATION OM MITTIA: GÅRD & SKOG 3-4(5) SEPTEMBER 2021 - Klicka här!

  • Mittia kommer uteslutande att följa de restriktioner och åtgärder som beslutande myndigheter föreskriver.
  • Mittia: Gård & Skog arrangeras fredag–lördag 3-4 september 2021. Om restriktioner för maxantal besökare; 600 per dag fortfarande är prognos 40 dagar före mässans första dag så utökas mässan till 3-5 september 2021.

Bakgrundsbeskrivning:
Mittias verksamhet regleras under pandemin av restriktioner beslutade av svenska myndigheter. Våra mässor faller in under kategorin ”Offentlig tillställning enligt ordningslagen, utomhus med besökare utan anvisade sittplatser”. Myndigheterna har även beslutat att en återgång till en mer normal tillvaro, under sommaren är planerad att ske i tre steg baserat på graden av smittspridning, vaccinationer och belastning på sjukvården. Detta vid myndighetsbeslut för uppdaterade restriktioner.

För offentliga tillställningar som Mittias, har myndigheterna redan aviserat att från och med den 1 juni 2021 föreslås ett maxtak på 100 personer. Vid myndighetsbeslut om nivå 2 tillåts 600 personer och vid myndighetsbeslut om nivå 1 finns inget maxtak. Mittia har möjlighet att efterleva maxtak per mässdag genom förregistrerade eBiljetter.

Utöver maxtaket finns andra åtgärder som till exempel att besökare inom anläggningsområdet ska kunna ha 5 kvm fri yta eller 10 kvm i avgränsade ytor som ex. konferenslokal/tält med stängda sidor med mera, att det ska finnas goda möjligheter till handsprit, att motverka köbildningar och att såväl mässpersonal, utställare och besökare ska informeras om de åtgärder som evenemanget i samråd med berörda tillsynsmyndigheter tillsatt för att skapa en så säker och trygg tillställning som möjligt.

Mittia kommer uteslutande att följa de restriktioner och åtgärder som beslutande myndigheter föreskriver.

Mittia vill möjliggöra, i så hög utsträckning som möjligt för det stora antal företag som efter denna långa period av inställda aktiviteter med fysisk kundkontakt, att återigen sammanföra mässutställare med mässbesökare. Detsamma gäller för slutkunder med stort behov att se och investera i nya produkter. Vi känner även ett ansvar gentemot våra leverantörer samt lokalt föreningsliv där intäkter för arbetsuppdrag under våra mässor är en viktig del av sin årliga ekonomi.

Frågor & svar:

När kan jag beställa fri entrébiljetter?
Tidigast 40 dagar före mässans första dag kommer mässans utställare kunna bjuda in besökare med fri entré. Myndigheternas restriktioner och ev. krav på maxtak för antal besökare per dag styr i vilken utsträckning detta kan ske och det kan bli aktuellt att ex. endast tillåta 1-2 personer från samma företag entré på årets mässa samt enbart under en av mässdagarna. Entré utan förregistrering/betalning vid kassa kan endast ske om myndigheterna beslutat om smittspridningsläge nivå 1.

Kan jag vara säker på att endast personer som är fullvaccinerade vistas inom mässområdet?
Ja om detta skulle vara en av myndigheterna beslutad restriktion, i annat fall inte eftersom Mittia uteslutande följer myndigheternas restriktioner och inte gör egna tolkningar av dessa.

Blir det något kvällsevenemang och kommer det gå att köpa öl och vin i mässrestaurangen?
I nuläget har vi fullt fokus på att möjliggöra mässan dagtid och vi förutsätter att en del restriktioner fortfarande kommer behövas följas oavsett hur stort maxantal besökare som tillåts. Därför finns inte kvällsevenemang eller alkoholrättigheter med i nuvarande planering men vi lägger gärna till det ifall myndigheternas restriktioner tillåter det.

Måste jag ha munskydd på mässområdet?
Nej munskydd är endast en rekommendation från myndigheterna likväl som i samhället för övrigt. Alla på mässområdet såväl utställare som besökare och personal kommer ha mycket goda möjligheter till handsprit/munskydd och vi kommer alla hjälpas åt att påminna varandra om att alltid hålla 2m avstånd. Det är uteslutande myndigheternas krav på restriktioner som styr – inte egna tolkningar!

Det brukar vara mycket folk i mässans restaurangtält – vågar jag gå dit?
Denna gång kommer vi ha flera små restaurangtält istället för ett stort. Utställarna kommer få sin lunch utkörd till montrarna för att inte bidra till köbildning. Alla rätter serveras i lådor och kan ätas stående med enbart ett bestick. På alla serveringsställen, så även hos oss, finns i nuläget krav på max 4 personer vid varje bord. Mässans restauranger, WC:s etc. har utökade resurser för desinficering och publikvärdar för ett motverka köbildning och påminna oss om att hålla avstånd och alla delar inom mässan som kräver någon form av betalning accepterar endast kort eller Swish.

Jag tillhör en riskgrupp och har inte hunnit få andra dosen vaccin – kan jag komma till mässan?
Myndigheternas restriktioner som mässan kommer att följa säkerställer att du är lika säker på mässan som i andra delar av samhället ex. i matbutiken. I slutändan är det bara Du själv som kan avgöra om du känner dig tillfreds med att besöka mässan eller vänta tills nästa gång.


Mässan för aktiva inom jordbruk, skogsbruk & djurhållning!

 
 
 
 
 
 
 
 

Nyheter - händelser och möjlighet till att fynda!

Mässan tillsammans med sina utställare arbetar för att det ska bli en händelserik mässa där de senaste nyheterna presenteras, besökarna kan fynda till mässerbjudanden och där det ges möjlighet till provkörningar-demos- och uppvisningar och andra aktiviteter för såväl proffs som familj.