Med våra branschpartners når vi rätt besökare!

Mittia: Park & Gata är mycket glada för vårt nära samarbete med våra branschpartners.
Av dessa får vi hjälp att utveckla mässan på rätt sätt och vi hjälps åt att nå ut till rätt besökare.

HBV

- Johan Almesjö, VD

 

HBV är inköpsfunktion för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför upphandlingar av varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 avtal hjälper vi dagligen våra 397 medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Att vi årligen omsätter drygt 3,75 miljarder kronor vittnar om våra framgångar.

Vi strävar alltid efter att skapa mervärde för våra medlemmar. Genom vårt partnerskap med Mittia: Park & Gata skapar vi en möjlighet för våra medlemmar att knyta värdefulla kontakter med våra avtalsleverantörer direkt på plats. En möjlighet att ta del av de senaste lösningarna och tjänsterna på marknaden som kan hjälpa dem att utveckla förvaltningen av sina fastigheter på ett effektivt och hållbart sätt.

HBV kommer att arrangera flera seminarier där vi bland annat kommer att prata om landsbygdsutveckling utifrån ett hållbart transportperspektiv samt resonera om hur effektivt resursutnyttjande innebär en fundamental förändring i hur vi ser på och hanterar avfall. Vi finns även på plats på mässområdet tillsammans med Adda. Kom förbi och prata offentligt inköp med oss!


Sveriges Åkeriföretag

- Peter Svensson, ansvarig för vägar och infrastruktur.

 

(Info under upparbetning)

 


Adda Inköpscentral

- Anna Törnqvist, eventansvarig.

 

(Info under upparbetning)

 


Svenska Kyrkan Ljusnans Pastorat

- Jan Bonander, Kyrkoherde.

 

(Info under upparbetning)