Möten mellan människor med samma intresse!

Sedan 1999 arbetar vi med möteskommunikation genom tre affärsområden; expo, event och rådgivning

expo_2

Expo

Expo i vår värld är en mötesplats där flera företag samverkar för att demonstrera sina produkter och tjänster mot en gemensamt utpekad målgrupp. Vi kan anlitas av branschorganisationer, myndigheter eller företag för att utveckla och genomföra nya typer av mässor. Vi genomför även egna koncept, bl a Mittia: Skogstransport, som är Nordens största mötesplats inom skogstransportbranschen med över 130 utställare och ca 6 000 besökare. Mittia: Gård & Skog med 130 utställare och ca 5 000 besökare. Sedan 2022 utvecklar vi Mittia: Park & Gata som ny mötesplats för norra Sverige mot yrkesverksamma inom förvaltning och underhåll av offentliga och privata fastigheter, anläggningar, grönytor och vägar. Kontakta oss för referenser och mer information.

Event

Inom event har vi lång och bred erfarenhet av såväl företagevents som konsumentevents. Det kan handla om möten med kunder, återförsäljare eller personal. Det kan handla om publika events inom bl.a. idrott, kultur och nöjen. Vi vägleder våra uppdragsgivare genom hela processen från behovsanalys till konceptutveckling, marknadsföring av eventet, upphandling och planering med alla specialiserade leverantörer, själva genomförandet och sist men inte minst – utvärderingsfasen. Kontakta oss för referenser och mer information.

event_2

consulting_2

Rådgivning

Företag och organisationer kan anlita oss som rådgivare. Vi kan delta som bollplank eller upphandlas för en längre period. Kanske handlar det om att företagsledningen ska vässa sin presentationsteknik? Kanske vill ni hitta samarbeten eller sponsorer i ett event? Kanske har ni kompetensen och tiden själva att genomföra ett event men vill ha extern hjälp med konceptutvecklingen? Kontakta oss för referenser och mer information.