Under mässdagarna arrangeras flera olika typer av aktiviteter för både nytta & nöje

 

 

Sveriges Åkeriföretag Vintervägforum

Vintervägforum

Sveriges Åkeriföretag samlar åkerinäringen i norra Sverige kring kompetensutvecklande föredrag och de mest aktuella frågorna inom vinterväghållning.

NÄR: Fredag 16 augusti 2024 kl. 08:30 - 12:15

VAR: Ljusdal, Mittia: Park & Gata. Konferenslokalen i Ljusdals Folkpark. (Konf 1 - se mässkarta i mässtidningen eller på www.mittia.com/parkochgata)

Läs mer och anmäl dig här!

Svenska Kyrkan Mission Hållbarhet

"Hur byggs hållbarhet på kyrkogården? Med utgångspunkt från den konkreta vardagen genom maskiner, redskap, fordon OCH inte minst människan.

Svenska Kyrkan Ljusnans Pastorat arrangerar detta föredrag som del av mässan Mittia: Park & Gata där de ledande leverantörerna visar de senaste nyheterna för branschen. Svenska Kyrkan Ljusnans Pastorat bjuder in chefer, arbetsledare och vaktmästare från kyrkoförsamlingarna i södra Norrland. (Detaljerad agenda under utformning!)

NÄR: Fredag 16 augusti 2024 kl. 10:30-12:00.

VAR: Ljusdals Hembygdsgård vån 2, Mittia: Park & Gata lokal Konf 3. Se karta i mässtidning alt. på www.mittia.com/parkochgata

Läs mer och anmäl dig här!