Under mässdagarna arrangeras flera olika typer av aktiviteter för både nytta & nöje