Med våra branschpartners når vi rätt besökare!

Mittia: Gård & Skog är mycket glada för vårt nära samarbete med våra fyra branschpartners Skogsentreprenörerna, LRF, Föreningen Skogen och Maskinring Norrland. Av dessa får vi hjälp att utveckla mässan på rätt sätt och vi hjälps åt att nå ut till rätt besökare.

 

Skogsentreprenörerna

– Kolbjörn Kindströmer, arbetande styrelseordförande.

Skogsentreprenörerna driver bland annat näringens frågor utifrån entreprenörernas perspektiv, ger rådgivning i lönsamhetsfrågor och har en rad verktyg som underlättar vardagen som företagare.

Genom vårt samarbete med Mittia:Gård & Skog vill vi verka för en medlemsnära mötesplats och främja att våra befintliga och framtida medlemmar i mellersta Sverige och södra Norrland knyter värdefulla kontakter och får se de senaste produkterna för sin verksamhet.


Maskinring Norrland

– Susanne Öberg, ordf. Peter deBeau, Verksamhetschef. Stefan Eriksson, Verksamhetsledare.

Vi har fler än 600 medlemmar från Söderhamn och norrut. Vi skapar affärer och lönsamhet tillsammans med och för våra medlemmar där kunden ofta är en upphandlande part som ex. en myndighet, kommun eller stora bolag. Kontraktsskrivning och rätt prisnivå vid anbud är något som är än viktigare idag under rådande energipriser.

Södra Norrland behöver en egen större mötesplats inom gröna näringar där våra medlemmar får en möjlighet att se nya produkter. Vi bjuder våra medlemmar på fri mässentré och vi tycker det är värdefullt att träffas, utbyta erfarenheter och ha roligt.


Föreningen Skogen

– Johan Larsson, generalsekreterare och chefredaktör för Tidningen SKOGEN.

Det är många som känner till oss på föreningen, men kanske inte alla. Vi har i mer än 135 år verkat för ett aktivare och hållbarare brukande av skogen. Ett av föreningens mål är att vi ska bli fler. Vi vill att fler ska hitta till vår gemenskap och bli medlem. Vi behöver bli fler för att vi medlemmar ska kunna påverka tillsammans.

Vi väljer att vara branschpartner till Mittia Gård & Skog för att det är en väletablerad mässa med ett stort antal mässdeltagare i ett område där även vi har ett stort antal medlemmar. Även om ett av våra mål för föreningen är att få en ökande medlemsstock får vi inte glömma bort de trogna medlemmar vi har idag. Vi jobbar för att skapa ett tydligare medlemsvärde för dem och vi hoppas kunna åstadkomma detta genom att ha ett eget medlemsinriktat seminarium under mässan. På mässan kommer våra medlemmar kunna besöka vår medlemslounge för att snacka skog och ta något gott att äta. Som branschpartner har vi även sett till att alla våra medlemmar – oavsett var man bor i Sverige – kan komma in helt utan kostnad. Mässor är en viktig del för att kunna förkovra sig. Det är därför viktigt för oss att kunna erbjuda en bra förmån för våra medlemmar när vi deltar på mässor.


Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

– Pirjo Gustafsson, verksamhetsutvecklare LRF Dalarna och LRF Gävleborg

Idag inser de flesta att de gröna näringarna är en samhällsviktig sektor som har en nyckelroll i omställningen till det hållbara samhället.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns för dig som äger och brukar jorden och skogen och som värnar om landsbygden utveckling. I allt LRF gör utgår vi från en demokratisk grundsyn och arbetar för alla människor lika värde.

LRF vill bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag och utveckla landsbygden så att företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. LRF är en partipolitisk obunden intresse- och företagarorganisation.

Mittia: Gård & Skog är en värdefull mötesplats för oss. Vi har haft möjlighet att samarbeta och vara partner med mässan redan från första början. Samtalen med besökare på Mittia: Gård & Skog är viktiga för att få återkoppling på vårt arbete och få inspel framåt.