Med våra branschpartners når vi rätt besökare!

Mittia: Gård & Skog är mycket glada för vårt nära samarbete med våra fyra branschpartners Skogsentreprenörerna, LRF, Föreningen Skogen och Maskinring Norrland. Av dessa får vi hjälp att utveckla mässan på rätt sätt och vi hjälps åt att nå ut till rätt besökare.

 

Skogsentreprenörerna

– Kolbjörn Kindströmer, arbetande styrelseordförande.

Branschorganisationen Skogsentreprenörerna samlar landets entreprenörer i skogen. Både företagare som har maskiner och manuella som erbjuder tjänster som röjning, plantering och planläggning.
En viktig del för Skogsentreprenörerna är att driva opinion i våra frågor – och här är Mittia Gård & Skog en sprudlande arena. Inte minst genom våra seminarier under Skog Live. Kom och lyssna du också. I år pratar vi bland annat om skogens roll i det civila försvaret, den nya tidens affärsupplägg och brandrisk.
Inför Mittia Gård & Skog planerar vi också för en medlemsträff med senaste nytt – och vad som är på gång. Medlem eller inte? Är du nyfiken på Skogsentreprenörerna, varmt välkommen till oss.
En av de viktigaste nyttorna med att vara medlem i Skogsentreprenörerna är vår företagsrådgivning – så du med funderingar kring saker som lönsamhet, uppföljning, kalkylering eller index, titta förbi vår monter!


Maskinring Norrland

– Susanne Öberg, ordf. Peter deBeau, Verksamhetschef. Stefan Eriksson, Verksamhetsledare.

Vi har fler än 600 medlemmar från Söderhamn och norrut. Vi skapar affärer och lönsamhet tillsammans med och för våra medlemmar där kunden ofta är en upphandlande part som ex. en myndighet, kommun eller stora bolag. Kontraktsskrivning och rätt prisnivå vid anbud är något som är än viktigare idag under rådande energipriser.

Södra Norrland behöver en egen större mötesplats inom gröna näringar där våra medlemmar får en möjlighet att se nya produkter. Vi bjuder våra medlemmar på fri mässentré och vi tycker det är värdefullt att träffas, utbyta erfarenheter och ha roligt.


Föreningen Skogen

– Johan Larsson, generalsekreterare och chefredaktör för Tidningen SKOGEN.

Det är många som känner till oss på föreningen, men kanske inte alla. Vi har i mer än 135 år verkat för ett aktivare och hållbarare brukande av skogen. Ett av föreningens mål är att vi ska bli fler. Vi vill att fler ska hitta till vår gemenskap och bli medlem. Vi behöver bli fler för att vi medlemmar ska kunna påverka tillsammans.

Vi väljer att vara branschpartner till Mittia Gård & Skog för att det är en väletablerad mässa med ett stort antal mässdeltagare i ett område där även vi har ett stort antal medlemmar. Även om ett av våra mål för föreningen är att få en ökande medlemsstock får vi inte glömma bort de trogna medlemmar vi har idag. Vi jobbar för att skapa ett tydligare medlemsvärde för dem och vi hoppas kunna åstadkomma detta genom att ha ett eget medlemsinriktat seminarium under mässan. På mässan kommer våra medlemmar kunna besöka vår medlemslounge för att snacka skog och ta något gott att äta. Som branschpartner har vi även sett till att alla våra medlemmar – oavsett var man bor i Sverige – kan komma in helt utan kostnad. Mässor är en viktig del för att kunna förkovra sig. Det är därför viktigt för oss att kunna erbjuda en bra förmån för våra medlemmar när vi deltar på mässor.


Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

– Anna Lindgren, projektledare för LRF:s deltagande på Mittia: Gård & Skog samt skol- och arbetsmarknadsansvarig i LRF Dalarna, LRF Gävleborg och LRF Mälardalen.

LRF är en partipolitisk obunden intresse- och företagarorganisation för dig som äger och brukar jord och skog.

LRF bidrar till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag och utveckla landsbygden så att företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Vad är grejen med LRF?

Vad gör LRF egentligen? Varför ska man vara medlem? Vad kostar det? Gör LRF verkligen någon skillnad? Ja, vad är egentligen grejen med LRF? Det och alla andra frågor som du har om LRF och medlemskapet besvarar vi i vår monter.
Där träffar du förtroendevalda och LRF:s Medlemsservice. Du kan även fika, tävla och låta barnen pyssla. Varmt välkommen – Ett medlemskap i LRF gör skillnad!