Under mässdagarna arrangeras flera olika typer av aktiviteter för både nytta & nöje – klicka här för att se aktuellt program!

DEN RENODLADE FACKMÄSSAN FÖR HELA SKOGSTRANSPORTBRANSCHEN!

ORIGINALET SEDAN 1999!
Idag anser många att mässan är den viktigaste mötesplatsen inom hela branschen!!

Mittia: Skogstransport är mässan och mötesplatsen inom alla delar av skogstransportnäringen. Här bjuder tillverkarna in skogsåkerier som fraktar rundvirke, skogsbränsle eller sågade trävaror och maskinentreprenörer som hanterar omlastning eller leverans vid terminaler, sågverk, pappersmassabruk och energiverk samt transportköparna från skogsindustrin.

Sedan 1999 har mässan Mittia: Skogstransport etablerat sig som den främsta mötesplatsen i Norden – renodlat inom branschen.

Här ser du de senaste innovationerna, gör upp om de mest fördelaktiga investeringarna och diskuterar frågor som utvecklar branschen positivt.

Mässan arrangeras utomhus med stort område för tävlingar, demo och prova-på aktiviteter. Som avslutning på första mässdagen arrangeras branschens egen stora festkväll!

Mässan ihop med sina utställare marknadsförs genom ett eget årligt tidningsmagasin, annonser i branschmedia, webb-tv avsnitt av Studio Skogstransport i e-nyhetsbrev till tidigare mässbesökare samt sociala kanaler.
KLICKA HÄR FÖR ATT FÅ MÄSSTIDNINGEN HEM ELLER TILL JOBBET!

Originalet sedan 1999 – den renodlade fackmässan som samlar alla länkar i kedjan för transporter av skog – på väg och vid industri & terminal.

UTSTÄLLARE

Tillverkare och säljare av produkter för allt som omfattar skogstransportkedjan; fordon, ­efterfordon, påbyggnationer, lastbils- och terminalkranar, lastmaskiner, maskiner/utrustning för skogs­bilvägar, utrustning för skogstransporter via järnväg och sjö samt all relaterad kringutrustning.

Mässan sker utomhus för att skapa bra möjligheter till testkörningar och levande demonstrationer.

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA BESÖKARE

Åkeriföretagare, chaufförer och övrig personal från åkerinäringen. Transportköpare från skogsbolag, massa-, energi- och träindustrin. Entreprenadföretag med verksamheter inom terminalhantering och skogsbilväg.

Klicka här för att se vilka som medverkar på mässan!