Den renodlade fackmässan för hela skogstransportbranschen!

Originalet sedan 1999!

Idag anser många att mässan är den viktigaste mötesplatsen inom hela branschen!

Studio Skogstransport

Boka monter