Välkommen till Lärande djuruppvisningar

Klicka på + ikonen för att läsa mer om respektive del.

EquiAction Rid-och Hästutbildning heter företaget som drivs av Vladimir Drybcak och Sofia Eriksson som har sin bas utanför Sundsvall

VARMT VÄLKOMMEN till EquiAction’s lärande uppvisning

EquiAction Rid-och Hästutbildning heter företaget som drivs av Vladimir Drybcak och Sofia Eriksson som har sin bas utanför Sundsvall.

De erbjuder ridlektioner, ridkurser runt om i Sverige, tar emot hästar för utbildning samt ger uppvisningar och föreläsningar.

Tillsammans med två av sina hästar kommer de visa upp den spanska rasen P.R.E och ta oss igenom och berätta om den spanska ridtraditionen. bland annat genom att visa Garrocha Pole Ridning. EquiAction har genom åren tagit fram ett eget rid-och utbildningskoncept vilket publiken kommer få en inblick i.

MED HÄSTEN SOM GUIDE

EquiActions utbildningskoncept har inspiration från historisk och klassisk dressyr och bruksridning, men framför allt från hästarna själva – hur de på bästa sätt, med ett lyhört och villigt sinne, skapar ett samspel med ryttaren för bärighet, balans, styrka och dynamik.

En grundfilosofi är att hästen behöver ryttarens hjälp för att bära denne ergonomiskt. Eftersom alla hästar har olika förutsättningar och behov, är det viktigt att följa och lyssna till hästen, snarare än till en fast metod. Ändå finns såklart hörnstenar i EquiActions utbildningskoncept.

Den absoluta grunden är hästens förståelse för sitt upgift. Mottot lyder: “Ridningen måste vara så enkel att även en häst förstår sig på den.”

Nästa viktiga hörnsten är en rygg som starkt och villigt möter och bär ryttaren och skapar möjlighet till en balanserad rörelse.

Konceptet leder till kraftfull ridning med lätta hjälper. Utbildningen vägleder hela ekipaget – alla hästar, alla människor – mot att förena kropp, tanke, känsla och själ.

Medlemmar ur X-Läns vallhundsklubb kommer att visa hur hundar i olika åldrar och utbildningsstadier kan samarbeta med sin förare för att hantera en grupp får

Kom och se vallhundar i arbete

Medlemmar ur X-Läns vallhundsklubb kommer att visa hur hundar i olika åldrar och utbildningsstadier kan samarbeta med sin förare för att hantera en grupp får. Hundarna styrs med olika kommandon och man ser hur användbar en vallhund kan vara i arbetet med djur.

Foto: Victoria Mickelsson.
Foto: Victoria Mickelsson.
Foto: Victoria Mickelsson.
Foto: Victoria Mickelsson.

Får och nöt är de vanligaste djurslagen som vallhundar används till men även andra djurslag förekommer (t.ex. renar).

De två hundraser i Sverige som vanligast förekommer i vallningssammanhang är Border Collie och Working Kelpie. För att få användas i avel krävs ett godkänt vallhundsprov. Varje år blir 10-20 hundar godkända i Gävleborgs län och får den eftertraktade stämpeln i stamtavlan.

Det är inte bara hunden som måste utbilda sig utan även dess förare. Därför erbjuder X-läns vallhundsklubb kurser och träningstillfällen för den som vill utbilda sig själv och sin hund.

Utöver det dagliga arbetet kan förare och hund även ägna sig åt tävlingsverksamhet runt om i landet och även utomlands. De bästa ekipagen kan efterframgångar i kvalificeringstävlingar gå vidare till både SM, EM och VM i fårvallning.

X-Läns vallhundsklubb ingår i Svenska Vallhundsklubben vars mål är att:
• Bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare och skötare av jordbrukets produktionsdjur
• Väcka intresse för och främja avel av bruksmässigt, mentalt och fysiskt sunda, rasrena vallhundar.
• Bevara och utveckla vallhundens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk och utbildning av vallhunden.
• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, vård och utbildning för god djurhantering
• Skapa, samarbeta med, och vidmakthålla goda relationer i omvärlden med andra organisationer som har den arbetande vallhunden i fokus.