Välkommen till Lärande djuruppvisningar

Vallhundar i arbeteUppvisning av Rallylydnad

Kom och se vallhundar i arbete

Medlemmar ur X-Läns vallhundsklubb kommer att visa hur hundar i olika åldrar och utbildningsstadier kan samarbeta med sin förare för att hantera en grupp får. Hundarna styrs med olika kommandon och man ser hur användbar en vallhund kan vara i arbetet med djur.

Foto: Victoria Mickelsson.
Foto: Victoria Mickelsson.
Foto: Victoria Mickelsson.
Foto: Victoria Mickelsson.

Får och nöt är de vanligaste djurslagen som vallhundar används till men även andra djurslag förekommer (t.ex. renar).

De två hundraser i Sverige som vanligast förekommer i vallningssammanhang är Border Collie och Working Kelpie. För att få användas i avel krävs ett godkänt vallhundsprov. Varje år blir 10-20 hundar godkända i Gävleborgs län och får den eftertraktade stämpeln i stamtavlan.

Det är inte bara hunden som måste utbilda sig utan även dess förare. Därför erbjuder X-läns vallhundsklubb kurser och träningstillfällen för den som vill utbilda sig själv och sin hund.

Utöver det dagliga arbetet kan förare och hund även ägna sig åt tävlingsverksamhet runt om i landet och även utomlands. De bästa ekipagen kan efterframgångar i kvalificeringstävlingar gå vidare till både SM, EM och VM i fårvallning.

X-Läns vallhundsklubb ingår i Svenska Vallhundsklubben vars mål är att:
• Bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare och skötare av jordbrukets produktionsdjur
• Väcka intresse för och främja avel av bruksmässigt, mentalt och fysiskt sunda, rasrena vallhundar.
• Bevara och utveckla vallhundens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk och utbildning av vallhunden.
• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, vård och utbildning för god djurhantering
• Skapa, samarbeta med, och vidmakthålla goda relationer i omvärlden med andra organisationer som har den arbetande vallhunden i fokus.

Kom och se uppvisning av Rallylydnad

Ljusdals BrukshundklubbLjusdals Brukshundklubb bildades 1971 och fyller alltså 50 år i år! Vi är en av 11 brukshundklubbar i distriktet, vi har ca 120 medlemmar och vår huvuduppgift är att utbilda hundägare till att ta ansvar för sin hundhållning och få ett bra samarbete med sin hund. Det fås genom att förstå sin hund och hur viktigt det är att använda tydliga signaler vid inlärning.

Vår klubb arrangerar valp, grund, fortsättningskurs samt tävling och spårkurs. Även Rallylydnadskurs finns att anmäla till. Vi arrangerar också Lydnadstävlingar, Brukstävlingar och utställning.

I vår klubb är alla välkomna oavsett ras eller blandras, för oss är hunden viktigast.

Besök gärna vår Hemsida för mer information, ljusdalsbhk.hemsida24.se.