Var med och fyll vårt område för mässaktiviteten:

Skog Live

Tillsammans är vi starkare! Vi har ett område vid mässentré väst på över 1.000 kvm samt en stor fin utomhus scen. Engagera dig ihop med oss och medverka med en yta för en demo/prova på aktivitet eller ett budskap ni har behov att nå ut med genom ett kort föredrag eller intervju! Den marknadsföring vi kan göra gemensamt kommer bidra till ännu fler och rätt besökare yrkesfolk i skogen och självverksamma skogsägare!

Delta på scen:

Gör sällskap med Föreningen Skogen och Skogsentreprenörerna som redan planerar sina egna korta föredrag åt befintliga och framtida medlemmar.

Prisexempel:
30 min scentid från redan bokad utställare/medutställare. 1 500 kr.
30 min scentid från ”ny” utställare/medutställare: 1 500 kr (samt obligatorisk marknadsföringsavgift 3 500 kr.)

Kontakta för medverkan före 22 jun i 2022!
david.persson@skogen.se
frans.johansson@skogsentreprenorerna.se

Delta med aktivitetsmonter:

Har du en maskin du vill visa ”i drift” eller produkt som lämpar sig för ”prova på” så ta en plats på Skog Live området!

Prisexempel:
50 kvm från redan bokad utställare med monter större än 100kvm = 4 250 kr.
50 kvm från ”ny” utställare/medutställare = 12 550 kr (inklusive obligatorisk marknadsföringsavgift 3 500 kr.)

Kontakta för medverkan:
henrik@mittia.com