Pressrelease:

Summering Mittia: Skogstransport 2023

Med drygt 5.000 besökare, varav 4.800 vuxna och över 3.600 med fri entré genom eBiljett eller vykortsbiljett utskickat av utställarna, klev mässan tillbaka till det antal besökare som var normalt före pandemin och bekräftar det viktigaste av allt – inbjudningskonceptet säkerställer rätt besökare hellre än många besökare! Rekord var det däremot för antal utställare och medutställare där hela 143 företag medverkade utspridda över ett rekordstort mässområde där nya ytor nu blivit än bättre anpassade för mässor. Majoriteten utställare var svenska leverantörer men ett antal från Finland, Frankrike och Lettland deltog också. Elektrifieringsutvecklingen för skogslastbilar var påtaglig då flera tillverkare visade upp och lät anmälda provköra. Påtagligt var även att transport av skog ”vid industri och terminal” fortsätter att växa som del av mässan där flertalet rejält stora terminalmaskiner och terminalgripar fanns att beskåda.

Ovädret ”Hans” utsatte mässteamet för stora utmaningar under de veckor då området förbereddes. Mittias investeringar i flertalet nya brunna utspridda över området i kombination med dränkpumpar, sattes på prov flertalet gånger och visade sig förbättra vår möjlighet att få bort vattensamlingar snabbare efter ett regnoväder än förut. Högt flöde i Ljusnan och Kyrksjön på varsin sida av mässområdet med delvis översvämmade parkeringsytor som konsekvens, ledde till att en beredskapsplan för parkeringar närmare Ljusdals centrum i kombination med bussar i skytteltrafik arbetades fram. Glädjande fick vi dock tillräckligt många dagar före utan nederbörd och vi kunde använda de planerade ytorna i normal utsträckning. Även mässdagarna bjöd på värme och sol och bidrog till den glada stämningen.

Vi från mässledningen vill rikta ett stort tack till samtliga utställare för årets medverkan och ert arbete med att bjuda in rätt besökare – välkomna att bekräfta er medverkan på nytt i nuläget planerat till fredag-lördag 15-16 augusti 2025. Vi vill även ge en stor eloge till samtliga delar av hela vårt team för ert fantastiska engagemang och fokus att trots tuffa utmaningar skapa kvalitet i världsklass åt våra utställare och besökare!

Med vänliga hälsningar; Ulrika Andersson & Henrik Bruveris