Pressrelease:

Summering av Mittia: Gård & Skog 2021

Nära 3.000 besökare då Mittia: Gård & Skog 2021, som en av de första mässorna i Sverige efter Corona-pandemin, genomfördes den 3-4 september!

Mässan för aktiva inom  jordbruk, skogsbruk och djurhållning i norra Sverige; Mittia: Gård & Skog kunde efter ett drygt års senareläggning pga. Corona-pandemin, äntligen genomföras. Av de ursprungliga 120 inbokade utställarna valde hela 95 st. att slutligen delta. Bland utställarna återfanns flera av de ledande leverantörerna av såväl produkter och tjänster mot aktiva inom våra gröna näringar. Redan under våren 2021 beslöt arrangören Mittia att mässan skulle genomföras så länge restriktioner medgav minst 600 personer per dag. Den 1 juli beslöt myndigheterna att mässor inte ska anses tillhöra den typ av arrangemang där besökare kan ha för svårt att hålla avstånd och med tanke på Mittias 65.000 kvm stora utomhusmässområde samt möjligheten att använda digitala eBiljetter för att kunna hålla kontakt med och informera intresserade besökare, gavs tillstånd till mässan att ta emot maximalt 4.500 besökare per dag. I och med detta kunde arbetet att bjuda in besökare starta på allvar från Mittia och dess utställare.

Fredagen som bjöd på soligt väder med tidvis hårda och höstkalla vindar besöktes av ca 1.300 personer och lördagen av ca 1.500 personer. Spontana kommentarer från mässans utställare under mässan var främst att man upplevde många av besökarna vara aktiva småföretagare med ett verkligt syfte att köpa ny utrustning för sin verksamhet. Från besökare kommenterades exempelvis alla de åtgärder som tagits inom mässområdet som tagits för att skapa en så smittspridningssäker plats som möjligt. Uppvisningarna av svenska landslaget i STIHL Timbersport rönte stort intresse båda mässdagar.

Flera av mässans utställare har redan bekräftat nytt deltagande då mässan arrangeras på nytt fredag & lördag 19-20 augusti 2022. Mittia önskar rikta ett stort tack till sina samarbetspartners LRF, MR Norrland, SKOGEN och Ljusdals Kommun, samtliga utställare och besökare – tillsammans har vi visat mod, framtidstro och agerat ansvarsfullt för att åter öppna upp vår del av landet efter pandemin!

Ladda hem pressbilder

Klicka här för att ladda hem högupplösta bilder.