DEN RENODLADE FACKMÄSSAN FÖR HELA SKOGSTRANSPORTBRANSCHEN!

ORIGINALET SEDAN 1999!
Idag anser många att mässan är den viktigaste mötesplatsen inom hela branschen!!

Mittia: Skogstransport är mässan och mötesplatsen för en positiv utveckling inom alla delar av skogstransportnäringen. Här bjuder tillverkarna in skogsåkerier och entreprenö­rer som fraktar rundvirke, skogsbränsle eller sågade trävaror och de som hanterar omlastning eller leverans vid terminaler, sågverk, pappersmassabruk och energiverk. Hit bjuder utställarna in skogs­entreprenörer-, tåg- och sjöfartsoperatörer och de med entreprenaduppdrag för bygg- och underhåll av skogsbilvägar och givetvis skogsbolagen som ofta är beställare av tjänsterna.

Originalet sedan 1999 – den renodlade fackmässan som samlar alla länkar i kedjan för transporter av skog.

Den 20-21 augusti 2021 öppnar vi portarna till den tolfte mässan i ordningen!

UTSTÄLLARE

Tillverkare och säljare av produkter för allt som omfattar skogstransportkedjan; fordon, skogsmaskiner, ­efterfordon, påbyggnationer, lastbils- och terminalkranar, lastmaskiner, maskiner/utrustning för skogs­bilvägar, utrustning för skogstransporter via järnväg och sjö samt all relaterad kringutrustning.

Mässan sker utomhus för att skapa bra möjligheter till testkörningar och levande demonstrationer.

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA BESÖKARE

Åkeriföretagare, chaufförer och övrig personal från åkerinäringen. Transportköpare från skogsbolag, massa-, energi- och träindustrin. Skogsentreprenörer och entreprenadföretag med verksamheter inom
terminalhantering och skogsbilväg.

Mittia Skogstransport bildgalleri

MÄSSAN MED ACTION

Succén från mässan 2019 med provkörningar, demopark och officiellt mässprogram med utställarnas aktiviteter utvecklas vidare för 2021 – fundera gärna på om Du har nytta av att arrangera en aktivitet redan då du gör din anmälan och väljer monterplacering!

VERKTYGEN FÖR ATT BJUDA IN DE RIKTIGA KUNDERNA!

Kundzon mobilDu är den som bäst känner Dina befintliga och potentiella kunder – Mittia skapar ­mötestillfället och ger Dig verktygen för att bjuda in dem. Vårt koncept med personliga inbjudningar från utställarna som ger mottagaren fri entré till din monter på mässan är ett framgångsrikt och uppskattat koncept hos både mässans besökare och utställare. Genom vårt nya system för eBiljett med QR kod som valmöjlighet anpassar vi konceptet till modern standard och förenklar för Dig i försäljnings­arbetet efter mässan.

MÄSSANS MARKNADSFÖRING

Så snart vi fått din anmälan och du bekräftat genom att betala anmälningsavgiften marknadsför vi ert företag.

  • EGEN OFFICIELL MÄSSTIDNING I SAMARBETE MED ÅKERI & TRANSPORT! Välj att annonsera i mässtidningen som postas till 12 000 kvalitetssäkrade mottagare och delas ut i 3 000 ex. på mässan.
  • Webb! Som anmäld utställare/medutställare får Du Din logo och Ditt budskap samt interaktiva funktioner för kontaktskapande på mässans hemsida.
  • Kundzon! Som anmäld utställare/medutställare får du ett eget konto till kundzonen som är Ditt planeringsverktyg. Här hittar du mässans grafiska material som logo och posters. Här gör du enkelt och håller koll på dina beställningar av ex. monterservice och bjuder in dina befintliga och potentiella kunder med fri entré till Din monter på mässan.
  • Branschpress! Mittia marknadsför mässan i ledande ­nationell branschpress.
  • Sociala medier! Använd vår Facebooksida @Mittia: Skogstransport för Dina
    budskap.

Välkommen till Nordens största mässa för skogstransport!