VIKTIG INFORMATION OM MITTIA: SKOGSTRANSPORT (23)24-25 SEPTEMBER 2021 - Klicka här!
 • Mittia kommer uteslutande att följa de restriktioner och åtgärder som beslutande myndigheter föreskriver.
 • Mittia: Skogstransport flyttas från 20-21 augusti 2021 till fredag–lördag 24-25 september 2021. Om restriktioner för maxantal besökare; 600 per dag fortfarande är prognos 40 dagar före mässans första dag så utökas mässan till 23-25 september 2021.
 • Följande företag/organisationer har redan accepterat att behålla sin bokning på Mittia: Skogstransport och delta i den utsträckning som myndigheternas restriktioner tillåter: Volvo Lastvagnar Sverige AB, Mercedes-Benz Sverige AB, Kilafors Industri AB, OP Höglunds AB, Exte Fabriks AB, Trux AB, Alucar Oy.
 • Samtliga företag som i dagsläget har en orderbekräftelse för medverkan på någon av våra mässor är automatiskt ombokade med samma omfattning till de nya datumen samt de nya betal- och bokningsvillkoren nedan. Önskar ni justera måttet på er bokade yta krävs att ni gör det före den 10 juni – därefter är er bokning bindande. Vid mässa med maxtaket 600 besökare per mässdag, görs avdrag med 25 % av kostnaden för bokad monteryta.
 • Om prognosen för restriktioner inte tillåter 600 besökare per mässdag 40 dagar före mässans första dag, kommer mässan att ställas in och vi tar kontakt med er gällande planering inför 2022.
 • Ingen fakturering av monterytor kommer att ske tidigare än 40 dagar före mässans första dag. Väljer ni att avboka er medverkan mellan 11 juni fram till 40 dagar före mässans första dag faktureras 50 % av bokad monteryta som en slutfakturering.
 • Alla bokningar hos BOP:s monterservice är preliminära så att ni kan planera och boka det som behövs till er monter. Ingen fakturering sker tills dess att Mittia kunnat bekräfta om aktuell mässa kan arrangeras eller ej.
 • Logibokningar gjorda genom Destination Järvsö har fri avbokning fram till 40 dagar före ankomstdatum. Kontakta dem omgående på 0651-40306 eller info@jarvso.se för ev. om eller avbokning av nuvarande bokning.
 • Bokningar av annons i Mittias officiella mässtidningar från Åkeri & Transport kommer fortsatt gälla och faktureras oberoende av om aktuell mässa blir av eller ej då Mittia och JO Förlaget/Åkeri & Transport beslutat att från och med hösten 2021 göra en årlig tidning avsedd för våra mässors besöksmålgrupper. (Kontakta Tommy Flodberg på JO Förlaget vid alla ev. frågor.)
  • Vi ber samtliga utställare som inte har möjlighet att behålla sin bokning eller har andra frågor under dessa omständigheter att kontakta Henrik Bruveris på 0736-334633 snarast möjligt dock senast torsdag 10 juni gällande den avgift ni redan betalt för medverkan på årets mässa.

Bakgrundsbeskrivning:
Mittias verksamhet regleras under pandemin av restriktioner beslutade av svenska myndigheter. Våra mässor faller in under kategorin ”Offentlig tillställning enligt ordningslagen, utomhus med besökare utan anvisade sittplatser”. Myndigheterna har även beslutat att en återgång till en mer normal tillvaro, under sommaren är planerad att ske i tre steg baserat på graden av smittspridning, vaccinationer och belastning på sjukvården. Detta vid myndighetsbeslut för uppdaterade restriktioner.

För offentliga tillställningar som Mittias, har myndigheterna redan aviserat att från och med den 1 juni 2021 föreslås ett maxtak på 100 personer. Vid myndighetsbeslut om nivå 2 tillåts 600 personer och vid myndighetsbeslut om nivå 1 finns inget maxtak. Mittia har möjlighet att efterleva maxtak per mässdag genom förregistrerade eBiljetter.

Utöver maxtaket finns andra åtgärder som till exempel att besökare inom anläggningsområdet ska kunna ha 5 kvm fri yta eller 10 kvm i avgränsade ytor som ex. konferenslokal/tält med stängda sidor med mera, att det ska finnas goda möjligheter till handsprit, att motverka köbildningar och att såväl mässpersonal, utställare och besökare ska informeras om de åtgärder som evenemanget i samråd med berörda tillsynsmyndigheter tillsatt för att skapa en så säker och trygg tillställning som möjligt.

Mittia kommer uteslutande att följa de restriktioner och åtgärder som beslutande myndigheter föreskriver.

Mittia vill möjliggöra, i så hög utsträckning som möjligt för det stora antal företag som efter denna långa period av inställda aktiviteter med fysisk kundkontakt, att återigen sammanföra mässutställare med mässbesökare. Detsamma gäller för slutkunder med stort behov att se och investera i nya produkter. Vi känner även ett ansvar gentemot våra leverantörer samt lokalt föreningsliv där intäkter för arbetsuppdrag under våra mässor är en viktig del av sin årliga ekonomi.

Frågor & svar:

När kan jag beställa fri entrébiljetter?
Tidigast 40 dagar före mässans första dag kommer mässans utställare kunna bjuda in besökare med fri entré. Myndigheternas restriktioner och ev. krav på maxtak för antal besökare per dag styr i vilken utsträckning detta kan ske och det kan bli aktuellt att ex. endast tillåta 1-2 personer från samma företag entré på årets mässa samt enbart under en av mässdagarna. Entré utan förregistrering/betalning vid kassa kan endast ske om myndigheterna beslutat om smittspridningsläge nivå 1.

Kan jag vara säker på att endast personer som är fullvaccinerade vistas inom mässområdet?
Ja om detta skulle vara en av myndigheterna beslutad restriktion, i annat fall inte eftersom Mittia uteslutande följer myndigheternas restriktioner och inte gör egna tolkningar av dessa.

Blir det något kvällsevenemang och kommer det gå att köpa öl och vin i mässrestaurangen?
I nuläget har vi fullt fokus på att möjliggöra mässan dagtid och vi förutsätter att en del restriktioner fortfarande kommer behövas följas oavsett hur stort maxantal besökare som tillåts. Därför finns inte kvällsevenemang eller alkoholrättigheter med i nuvarande planering men vi lägger gärna till det ifall myndigheternas restriktioner tillåter det.

Måste jag ha munskydd på mässområdet?
Nej munskydd är endast en rekommendation från myndigheterna likväl som i samhället för övrigt. Alla på mässområdet såväl utställare som besökare och personal kommer ha mycket goda möjligheter till handsprit/munskydd och vi kommer alla hjälpas åt att påminna varandra om att alltid hålla 2m avstånd. Det är uteslutande myndigheternas krav på restriktioner som styr – inte egna tolkningar!

Det brukar vara mycket folk i mässans restaurangtält – vågar jag gå dit?
Denna gång kommer vi ha flera små restaurangtält istället för ett stort. Utställarna kommer få sin lunch utkörd till montrarna för att inte bidra till köbildning. Alla rätter serveras i lådor och kan ätas stående med enbart ett bestick. På alla serveringsställen, så även hos oss, finns i nuläget krav på max 4 personer vid varje bord. Mässans restauranger, WC:s etc. har utökade resurser för desinficering och publikvärdar för ett motverka köbildning och påminna oss om att hålla avstånd och alla delar inom mässan som kräver någon form av betalning accepterar endast kort eller Swish.

Jag tillhör en riskgrupp och har inte hunnit få andra dosen vaccin – kan jag komma till mässan?
Myndigheternas restriktioner som mässan kommer att följa säkerställer att du är lika säker på mässan som i andra delar av samhället ex. i matbutiken. I slutändan är det bara Du själv som kan avgöra om du känner dig tillfreds med att besöka mässan eller vänta tills nästa gång.

DEN RENODLADE FACKMÄSSAN FÖR HELA SKOGSTRANSPORTBRANSCHEN!

ORIGINALET SEDAN 1999!
Idag anser många att mässan är den viktigaste mötesplatsen inom hela branschen!!

Mittia: Skogstransport är mässan och mötesplatsen för en positiv utveckling inom alla delar av skogstransportnäringen. Här bjuder tillverkarna in skogsåkerier och entreprenö­rer som fraktar rundvirke, skogsbränsle eller sågade trävaror och de som hanterar omlastning eller leverans vid terminaler, sågverk, pappersmassabruk och energiverk. Hit bjuder utställarna in skogs­entreprenörer-, tåg- och sjöfartsoperatörer och de med entreprenaduppdrag för bygg- och underhåll av skogsbilvägar och givetvis skogsbolagen som ofta är beställare av tjänsterna.

Originalet sedan 1999 – den renodlade fackmässan som samlar alla länkar i kedjan för transporter av skog.

Den 20-21 september 2021 öppnar vi portarna till den tolfte mässan i ordningen!

UTSTÄLLARE

Tillverkare och säljare av produkter för allt som omfattar skogstransportkedjan; fordon, skogsmaskiner, ­efterfordon, påbyggnationer, lastbils- och terminalkranar, lastmaskiner, maskiner/utrustning för skogs­bilvägar, utrustning för skogstransporter via järnväg och sjö samt all relaterad kringutrustning.

Mässan sker utomhus för att skapa bra möjligheter till testkörningar och levande demonstrationer.

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA BESÖKARE

Åkeriföretagare, chaufförer och övrig personal från åkerinäringen. Transportköpare från skogsbolag, massa-, energi- och träindustrin. Skogsentreprenörer och entreprenadföretag med verksamheter inom
terminalhantering och skogsbilväg.

Mittia Skogstransport bildgalleri

MÄSSAN MED ACTION

Succén från mässan 2019 med provkörningar, demopark och officiellt mässprogram med utställarnas aktiviteter utvecklas vidare för 2021 – fundera gärna på om Du har nytta av att arrangera en aktivitet redan då du gör din anmälan och väljer monterplacering!

VERKTYGEN FÖR ATT BJUDA IN DE RIKTIGA KUNDERNA!

Kundzon mobilDu är den som bäst känner Dina befintliga och potentiella kunder – Mittia skapar ­mötestillfället och ger Dig verktygen för att bjuda in dem. Vårt koncept med personliga inbjudningar från utställarna som ger mottagaren fri entré till din monter på mässan är ett framgångsrikt och uppskattat koncept hos både mässans besökare och utställare. Genom vårt nya system för eBiljett med QR kod som valmöjlighet anpassar vi konceptet till modern standard och förenklar för Dig i försäljnings­arbetet efter mässan.

MÄSSANS MARKNADSFÖRING

Så snart vi fått din anmälan och du bekräftat genom att betala anmälningsavgiften marknadsför vi ert företag.

 • EGEN OFFICIELL MÄSSTIDNING I SAMARBETE MED ÅKERI & TRANSPORT! Välj att annonsera i mässtidningen som postas till 12 000 kvalitetssäkrade mottagare och delas ut i 3 000 ex. på mässan.
 • Webb! Som anmäld utställare/medutställare får Du Din logo och Ditt budskap samt interaktiva funktioner för kontaktskapande på mässans hemsida.
 • Kundzon! Som anmäld utställare/medutställare får du ett eget konto till kundzonen som är Ditt planeringsverktyg. Här hittar du mässans grafiska material som logo och posters. Här gör du enkelt och håller koll på dina beställningar av ex. monterservice och bjuder in dina befintliga och potentiella kunder med fri entré till Din monter på mässan.
 • Branschpress! Mittia marknadsför mässan i ledande ­nationell branschpress.
 • Sociala medier! Använd vår Facebooksida @Mittia: Skogstransport för Dina
  budskap.

Välkommen till Nordens största mässa för skogstransport!