Integritetspolicy

25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning i kraft – GDPR. Den syftar till att stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter.
Vi skyddar de uppgifter ni förmedlat till oss genom att följa uppsatta lagar och regler.

Information vi samlar in

När du registrerar dig eller när du bekräftar en order till oss samlar vi in följande information om dig: namn, befattning, mailadress och telefonnummer tillsammans med uppgifterna på det företag som du ev. företräder.

Hur använder vi informationen om dig?

Informationen du ger oss läggs in i vår kunddatabas och används av vår säljorganisation, IT/webb avdelning samt vår ekonomiavdelning för att kunna offerera, skicka orderbekräftelse och få svar på eventuella frågor gällande faktureringen i de fall detta blir aktuellt.

Vem kan få del av din information?

Mittia Event AB säljer inte information om dig till annan. Vi kan dock komma att dela din information med leverantörer eller underleverantörer (t.ex. IT-leverantör) för utförandet av våra kontraktsåtaganden mot företaget du ev. företräder. Vi vidtar då alla rimliga tekniska, legala och/eller organisatoriska möjligheter som finns för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en fullgod skyddsnivå.

Var sparar vi din information?

All information vi samlar in sparas inom EU/EES.

Hur länge sparar vi din information?

Vi behandlar bara din information så länge som det krävs enligt lag eller annars så länge som vi har ett berättigat intresse eller som vi behöver den för att utföra våra kontraktsåtaganden mot företaget du ev. företräder.

Dina rättigheter: rätta, radera och få tillgång till information

Du har enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Här kommer en kort förklaring av några av rättigheterna.

Rätta och begränsa information: Om du anser att den information vi har om dig är fel eller saknar något så har du rätt att få detta korrigerat eller kompletterat. Du kan även i vissa fall begära att tillgången till dina uppgifter begränsas, bland annat under tiden rättelse sker.

Rätt att bli bortglömd: Du har rätt att begära och få din information raderad när den inte längre är nödvändig för ett berättigat intresse. Det finns dock lagkrav som förhindrar oss från att radera viss information, exempelvis bokföringslagen. Vi ser då till att sådan information inte är tillgänglig annat än i den utsträckning det krävs för att vi ska uppfylla dessa skyldigheter.

Rätt till tillgång till din information: Du har rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart skick för överföring till en annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet).

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Funktioner på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Kontakta oss

Om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter så ber vi dig kontakta oss så kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig. För det fall du ändå inte är nöjd har du rätt att inge ett klagomål till gällande tillsynsmyndighet.

Mittia Event AB
Telefon: 0651-211 90
Mail: kansli@mittia.com

Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
Mail: datainspektionen@datainspektionen.se