Boka Ditt deltagande och reservera Din monteryta före 10 juni 2021 för lägsta pris!

*Observera! I händelse av att Mittia tvingas byta datum för mässorna 2021 pga. Covid-19 restriktioner, erbjuds samtliga bokade utställare att hålla betald serviceavgift innestående alt. få avgiften till fullo återbetald.

Obligatorisk serviceavgift för utställare och medutställare: 3500 SEK
(Faktureras i samband med anmälan/orderbekräftelse. Inkluderar logotyp och kontaktuppgifter på utställarförteckningen, konto till kundzon under planeringen, fri maskinhjälp för lossning/lastning av gods till montern upp till 3000kg, 1 p-avgift på utställarparkering, utställarkort för fri entré åt monterpersonal etc.)

Avgift för monteryta/demoyta:

(faktureras tidigast 60 dagar före mässans första dag)

Monteryta 15-30: 225 SEK/kvm
Överstigande 30 kvm: 115 SEK/kvm.
Överstigande 100 kvm: 85 SEK/kvm.
Kontakta oss för offert gällande demo/uppvisningsyta!

Kontakta oss om du har frågor:

Mittia Event AB
Kyrksjönäsvägen 18
827 30 Ljusdal

Telefon. 0651-211 90
Fax. 0651-211 91

E-post: kansli@mittia.com

Projektledare:

Henrik Bruveris: 0736-33 46 33
Ulrika Carlström: 070-242 45 88