Välkommen att reservera er plats!

Du är alltid välkommen att kontakta oss på 0651-211 90 för personlig service.
(Då vi gått igenom er förfrågan och skickat orderbekräftelse, har ni erhållit plats.)

Uppgifter för fakturering

Ansvarig person för bokning/ekonomi

E-postadressen ovan kan du använda för att logga in på Mittia Kundzon.

Om annan ansvarig person för monter och på plats på mässan

E-postadressen ovan kan du använda för att logga in på Mittia Kundzon.

Om annan ansvarig person för kommunikation och marknadsföring

E-postadressen ovan kan du använda för att logga in på Mittia Kundzon.

Monteruppgifter

PRISER
PRISER
PRISER

Uppgifter på utställarförteckningen

Uppgifterna du anger nedan kan bli publicerade på www.mittia.com, i den officiella mässtidningen och i andra medier som Mittia Event AB kommunicerar ut i.

Granska och skicka

Du erhåller en e-post kopia på dina uppgifter till den e-post adress du uppgett som kontaktperson. Kontakta oss på 0651-211 90 om du inte erhåller detta e-post meddelande!