Aktuell utställarförteckning 2020

A:49
A:24
B:38
A:26
B:09
A:12
B:35

Bamsesågen /Jm:s Plåt & Mek

STÄNGBoka ditt sågverk under mässan och spara tusenlappar! Besök vår monter för mer information!

STÄNGDemonstrationer av Bandsågverk, Kedjesågverk och Timmerfräsen med dubbla kuttrar!

A:09

Vår specialitet är småskaliga sågverk, vi har kedjesågverk och bandsågverk som passar proffs som hobbysågare! BAMSESÅGEN och LUMBERLINE är våra egna svensktillverkade sågverk. Vi är svensk representant för professionella sågverket TRAK-MET.

A:02

Bergkvist Siljan Skog är en långsiktig partner när det gäller skogs¬skötsel. Vi hjälper skogsägare med rådgivning kring skogsbrukets praktiska skötsel, men också i ekonomiska och juridiska frågor.

A:37
C:27

Biobränslekompaniet Mellansvenska AB

STÄNGMÄSSERBJUDANDE! KÖP 18 RUNDBALAR STRÖTORV, BETALA FÖR 17

A:47

Sortering, sönderdelning, transport och handel med sågverkens sidoströmmar. Förmedling av halm samt pressning och försäljning av strötorv i rundbal och lösvikt MÄSSERBJUDANDE! KÖP 18 RUNDBALAR STRÖTORV, BETALA FÖR 17

B:34
B:26
A:23
B:13
A:18
A:28
C:03
A:27
B:27

Föreningen MatVärden jobbar med att öka tillgång och efterfrågan på den lokala maten. Under mässan kommer vi att informera om och inspirera till hållbara matval.

B:25
B:29
A:32
B:01
B:02
B:07
A:01
A:40
C:16
A:33
B:05
B:22
A:14
A:23
A:08
A:07
B:14
A:45
B:36
B:15
A:31
A:03
C:04
C:06
C:07
A:36 F:01
B:11
C:01
A:11
B:16
A:42
A:39
B:33
B:31
A:05
A:06
A:04
B:30

RexNordic Sweden Ab

STÄNGKom värma upp och se hur den infraröda värmaren fungerar i praktiken.

A:20

Rex Nordic Group är Nordens ledande importör och utvecklare av dieseldrivna infrarödvärmare och mobila kylapparater.

A:35
B:40
A:16
B:41
B:41

SEB

C:10
A:22
B:16
A:15
A:29
A:30
D:01
A:34
B:28
A:38
A:18
C:08
A:38
B:24
F:01
B:43
B:32
B:18
B:12
B:20
A:17
A:25
A:57
C:02
A:02
A:19