Aktuell utställarförteckning

2023-12-07

E7:2
P6
C1:2
E7:2
H1:9
K6:3
H1:3
A22:2
B2
---
K3
Konf.

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

D5
C2:9
C3:10
E4:3
E7:2
H2:2
G1
C3:1
D1
A22:1
A13:2
B4
E7:2
H2:1
E9:1
Sem3
Konf
C3:2
C2:10
P5
B3