Välkommen att reservera er plats!

Du är alltid välkommen att kontakta oss på 0651-211 90 för personlig service.
(Då vi gått igenom er förfrågan och skickat orderbekräftelse, har ni erhållit plats.)

Uppgifter för fakturering

Kontaktuppgifter för mässplanering

Det är e-postadressen ovan som du kommer använda för att logga in på Mittia Kundzon.

Monteruppgifter

Monterpris

Obligatorisk anmälningsavgift för utställare och medutställare
(Faktureras i samband med orderbekräftelse)
3.500 SEK
Minsta monteryta, bredd 5 meter x djup 6 meter = 30 kvm 7.000 SEK
Monteryta överstigande 30 kvm 115 SEK/KVM
Monteryta överstigande 100 kvm 85 SEK/KVM
Bokad monteryta faktureras i juni 2018. Till alla priser tillkommer 25% moms.

Uppgifter på utställarförteckningen

Uppgifterna du anger nedan kan bli publicerade på www.mittia.com, i den officiella mässtidningen och i andra medier som Mittia Event AB kommunicerar ut i.

Granska och skicka

Du erhåller en e-post kopia på dina uppgifter till den e-post adress du uppgett som kontaktperson. Kontakta oss på 0651-211 90 om du inte erhåller detta e-post meddelande!