Bekräftade utställare 2023

2022-12-10

B8
E3:2
D1
G34
G11
B3
B2
B7
B5
J8
A12:2
A13
G32
B6
F1
G15
J6
A18
D3
Scen
F2
J1 + L2
A5 A6
G10
A17:4
G40
A12:4
F5
A22:1
F4
A1
D5

AV ÅKARE. FÖR ÅKARE.Kilafors grundades 1961 av Sveriges åkare och det var tydligt redan då vad målet var - att vi tillsammans skulle ta fram de bästa produkterna särskilt anpassade för det nordiska klimatet. Det har vi gjort sedan dess.

E1:7
D4
B1
E2
J8
G5 + K3
F10
F12
G33
G4
J4
A17:3
G31
J8
G39
F11
A17:1
G14
A7:1
A18
D6 + K4
G2
E7
B1
G6
D3
E8:1
G1
F1
E9:7
A17:2
G30
E9:1
G35
E5:1
E1:6
G7
G42

TYA

E1:3
A17:1
J5 & K1
F3
E8:2