DEN RENODLADE FACKMÄSSAN FÖR HELA SKOGSTRANSPORTBRANSCHEN!

ORIGINALET SEDAN 1999!
Idag anser många att mässan är den viktigaste mötesplatsen inom hela branschen!!

Mittia: Skogstransport är mässan och mötesplatsen för en positiv utveckling inom alla delar av skogstransportnäringen. Här bjuder tillverkarna in skogsåkerier och entreprenö­rer som fraktar rundvirke, skogsbränsle eller sågade trävaror och de som hanterar omlastning eller leverans vid terminaler, sågverk, pappersmassabruk och energiverk. Hit bjuder utställarna in skogs­entreprenörer-, tåg- och sjöfartsoperatörer och de med entreprenaduppdrag för bygg- och underhåll av skogsbilvägar och givetvis skogsbolagen som ofta är beställare av tjänsterna.

Originalet sedan 1999 – den renodlade fackmässan som samlar alla länkar i kedjan för transporter av skog – på väg, i skogen och vid industri & terminal.

mittia-2017-pavag

mittia-2017-iskogen

mittia-2017-vidindustri

UTSTÄLLARE

Tillverkare och säljare av produkter för allt som omfattar skogstransportkedjan; fordon, skogsmaskiner, ­efterfordon, påbyggnationer, lastbils- och terminalkranar, lastmaskiner, maskiner/utrustning för skogs­bilvägar, utrustning för skogstransporter via järnväg och sjö samt all relaterad kringutrustning.

Mässan sker utomhus för att skapa bra möjligheter till testkörningar och levande demonstrationer.

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA BESÖKARE

Åkeriföretagare, chaufförer och övrig personal från åkerinäringen. Transportköpare från skogsbolag, massa-, energi- och träindustrin. Skogsentreprenörer och entreprenadföretag med verksamheter inom
terminalhantering och skogsbilväg.

 

Mittia Skogstransport bildgalleri