Sveriges Åkeriföretag Vintervägforum

Vintervägforum

Sveriges Åkeriföretag samlar åkerinäringen i norra Sverige kring kompetensutvecklande föredrag och de mest aktuella frågorna inom vinterväghållning.

NÄR: Fredag 16 augusti 2024 kl. 08:30 - 12:15

VAR: Ljusdal, Mittia: Park & Gata. Konferenslokalen i Ljusdals Folkpark. (Sem1 - se mässkarta i mässtidningen eller på www.mittia.com/parkochgata)