Mötesplats vinterväghållning

Den 16 augusti bjuder Sveriges Åkeriföretag och Maskinentreprenörerna in till konferensen Mötesplats vinterväghållning på Mittia: Park & Gata. Under en förmiddag får du som deltagare lyssna på kompetensutvecklande föredrag och de mest aktuella frågorna som rör vinterväghållning.

NÄR: Fredag 16 augusti 2024 kl. 09:15 - 12:15 (välkommen på kaffe från 08:30!)

VAR: Ljusdal, Mittia: Park & Gata. Konferenslokalen i Ljusdals Folkpark. (Konf 1 - se mässkarta i mässtidningen eller på www.mittia.com/parkochgata)

9:15 - 10:00  Hur fungerar vinterväghållning hos dom olika väghållarna? Trafikverket och kommunal väghållare berättar om kvalitetskriterier och hur verksamheten utförs.

10:00 - 10:45  Hur upphandlas bra och hållbara underhållstjänster? Fair Transport, Maserfrakt och moderatorfrågor. Hur mäter man och bedömer kvalitet i snöröjning eller är det lägsta pris som gäller? Tips till upphandlingen.

10:45 - 11:00  Hotfullhet mot förarna som utför vinterväghållning. Förekommer det? En berättelse ur verkligheten om en obehaglig situation.

11:00 - 11:45  Utveckling inom vinterväghållningstjänster. Svevia, LiR Teknik (m.fl.) om hur underhållstjänster utvecklas både när det gäller systemstöd, metoder och fordon.

11:45 - 12:15  Paneldiskussion med åkeriföretag, maskinentreprenör, Trafikverket och kommun. Får beställare den vinterväghållning man vill ha och vad behövs kommande säsonger? Hur hanterar man information från missnöjda invånare? Är budget tillräcklig?

12:15 - 17:00  Besök på mässområdet - möt ledande leverantörer och se senaste produkter och innovationer, ta del av mässerbjudanden, ät lunch i mässrestaurangen, diskutera och utbyt erfarenheter med likasinnade.   www.mittia.com/parkochgata   www.mittia.com/gardochskog

Anmäl dig till denna mässaktivitet: