Framtida innovation & kompetens

Skogforsk, Sveriges Åkeriföretag, LFG - Lastfordonsgruppen, TYA, Hiab och Mittia samverkar i denna temamonter för att öka intresset att utbilda sig, omskola sig och att söka arbete inom skogsåkerinäringen och dess leverantörsled.

*Få information om dina utbildningsvägar in i lastbilsföraryrket!/TYA

*TV-programmet Svenska Truckers ökar intresset för branschen/Sveriges Åkeriföretag.
*Sveriges första elektrifierade skogsbil i drift/Skogforsk, SCA Skog, Scania.
*Hi-Vision konceptet/HIAB
*Utbilda dig och ta jobb inom den industri som levererar till skogsåkerinäringen/LFG - Lastfordonsgruppen.

NÄR: 18-19 augusti kl. 09:00 - 16:00

VAR: Monter L1 på Mittia: Skogstransport 2023

Du behöver EJ boka plats till denna aktivitet men ge oss gärna dina kontaktuppgifter nedan för framtida kontakt!

Undvik om möjligt Hotmail-, Gmail-, Outlook- och Live-epost adresser på grund av hög risk att hamna i spam-filter. (Då du anmält dig finns du med på föredragets deltagarlista – du behöver inte kunna visa bekräftelse på din platsbokning för att utnyttja din plats.)