VIKTIG INFORMATION OM MITTIA: GÅRD & SKOG 2021 - Klicka här!
 • Mittia kommer uteslutande att följa de restriktioner och åtgärder som beslutande myndigheter föreskriver.
 • Mittia: Gård & Skog arrangeras fredag–lördag 3-4 september 2021. Om restriktioner för maxantal besökare; 600 per dag fortfarande är prognos 40 dagar före mässans första dag så utökas mässan till 3-5 september 2021.
 • Följande företag/organisationer har redan accepterat att behålla sin bokning på Mittia: Gård & Skog och delta i den utsträckning som myndigheternas restriktioner tillåter: Mellanskog, LRF Gävleborg & Dalarna, Lely Center Flarken AB, SCA Skog AB, STIHL Timbersports, NorrPlant, Thore Boström Maskin AB.
 • Samtliga företag som i dagsläget har en orderbekräftelse för medverkan på någon av våra mässor är automatiskt ombokade med samma omfattning till de nya datumen samt de nya betal- och bokningsvillkoren nedan. Önskar ni justera måttet på er bokade yta krävs att ni gör det före den 10 juni – därefter är er bokning bindande. Vid mässa med maxtaket 600 besökare per mässdag, görs avdrag med 25 % av kostnaden för bokad monteryta.
 • Om prognosen för restriktioner inte tillåter 600 besökare per mässdag 40 dagar före mässans första dag, kommer mässan att ställas in och vi tar kontakt med er gällande planering inför 2022.
 • Ingen fakturering av monterytor kommer att ske tidigare än 40 dagar före mässans första dag. Väljer ni att avboka er medverkan mellan 11 juni fram till 40 dagar före mässans första dag faktureras 50 % av bokad monteryta som en slutfakturering.
 • Alla bokningar hos BOP:s monterservice är preliminära så att ni kan planera och boka det som behövs till er monter. Ingen fakturering sker tills dess att Mittia kunnat bekräfta om aktuell mässa kan arrangeras eller ej.
 • Logibokningar gjorda genom Destination Järvsö har fri avbokning fram till 40 dagar före ankomstdatum. Kontakta dem omgående på 0651-40306 eller info@jarvso.se för ev. om eller avbokning av nuvarande bokning.
 • Bokningar av annons i Mittias officiella mässtidningar från Åkeri & Transport kommer fortsatt gälla och faktureras oberoende av om aktuell mässa blir av eller ej då Mittia och JO Förlaget/Åkeri & Transport beslutat att från och med hösten 2021 göra en årlig tidning avsedd för våra mässors besöksmålgrupper. (Kontakta Tommy Flodberg på JO Förlaget vid alla ev. frågor.)
 • Vi ber samtliga utställare som inte har möjlighet att behålla sin bokning eller har andra frågor under dessa omständigheter att kontakta Ulrika Carlström på 070-242 45 88 snarast möjligt dock senast torsdag 10 juni gällande den avgift ni redan betalt för medverkan på årets mässa.

Bakgrundsbeskrivning:
Mittias verksamhet regleras under pandemin av restriktioner beslutade av svenska myndigheter. Våra mässor faller in under kategorin ”Offentlig tillställning enligt ordningslagen, utomhus med besökare utan anvisade sittplatser”. Myndigheterna har även beslutat att en återgång till en mer normal tillvaro, under sommaren är planerad att ske i tre steg baserat på graden av smittspridning, vaccinationer och belastning på sjukvården. Detta vid myndighetsbeslut för uppdaterade restriktioner.

För offentliga tillställningar som Mittias, har myndigheterna redan aviserat att från och med den 1 juni 2021 föreslås ett maxtak på 100 personer. Vid myndighetsbeslut om nivå 2 tillåts 600
personer och vid myndighetsbeslut om nivå 1 finns inget maxtak. Mittia har möjlighet att efterleva maxtak per mässdag genom förregistrerade eBiljetter.

Utöver maxtaket finns andra åtgärder som till exempel att besökare inom anläggningsområdet ska kunna ha 5 kvm fri yta eller 10 kvm i avgränsade ytor som ex. konferenslokal/tält med stängda sidor med mera, att det ska finnas goda möjligheter till handsprit, att motverka köbildningar och att såväl mässpersonal, utställare och besökare ska informeras om de åtgärder som evenemanget i samråd med berörda tillsynsmyndigheter tillsatt för att skapa en så säker och trygg tillställning som möjligt.

Mittia kommer uteslutande att följa de restriktioner och åtgärder som beslutande myndigheter föreskriver.

Mittia vill möjliggöra, i så hög utsträckning som möjligt för det stora antal företag som efter denna långa period av inställda aktiviteter med fysisk kundkontakt, att återigen sammanföra mässutställare med mässbesökare. Detsamma gäller för slutkunder med stort behov att se och investera i nya produkter. Vi känner även ett ansvar gentemot våra leverantörer samt lokalt föreningsliv där intäkter för arbetsuppdrag under våra mässor är en viktig del av sin årliga ekonomi.

Frågor & svar:

När kan jag beställa fri entrébiljetter?
Tidigast 40 dagar före mässans första dag kommer mässans utställare kunna bjuda in besökare med fri entré. Myndigheternas restriktioner och ev. krav på maxtak för antal besökare per dag styr i vilken utsträckning detta kan ske och det kan bli aktuellt att ex. endast tillåta 1-2 personer från samma företag entré på årets mässa samt enbart under en av mässdagarna. Entré utan förregistrering/betalning vid kassa kan endast ske om myndigheterna beslutat om smittspridningsläge nivå 1.

Kan jag vara säker på att endast personer som är fullvaccinerade vistas inom mässområdet?
Ja om detta skulle vara en av myndigheterna beslutad restriktion, i annat fall inte eftersom Mittia uteslutande följer myndigheternas restriktioner och inte gör egna tolkningar av dessa.

Blir det något kvällsevenemang och kommer det gå att köpa öl och vin i mässrestaurangen?
I nuläget har vi fullt fokus på att möjliggöra mässan dagtid och vi förutsätter att en del restriktioner fortfarande kommer behövas följas oavsett hur stort maxantal besökare som tillåts. Därför finns inte kvällsevenemang eller alkoholrättigheter med i nuvarande planering men vi lägger gärna till det ifall myndigheternas restriktioner tillåter det.

Måste jag ha munskydd på mässområdet?
Nej munskydd är endast en rekommendation från myndigheterna likväl som i samhället för övrigt. Alla på mässområdet såväl utställare som besökare och personal kommer ha mycket goda möjligheter till handsprit/munskydd och vi kommer alla hjälpas åt att påminna varandra om att alltid hålla 2m avstånd. Det är uteslutande myndigheternas krav på restriktioner som styr – inte egna tolkningar!

Det brukar vara mycket folk i mässans restaurangtält – vågar jag gå dit?
Denna gång kommer vi ha flera små restaurangtält istället för ett stort. Utställarna kommer få sin lunch utkörd till montrarna för att inte bidra till köbildning. Alla rätter serveras i lådor och kan ätas stående med enbart ett bestick. På alla serveringsställen, så även hos oss, finns i nuläget krav på max 4 personer vid varje bord. Mässans restauranger, WC:s etc. har utökade resurser för desinficering och publikvärdar för ett motverka köbildning och påminna oss om att hålla avstånd och alla delar inom mässan som kräver någon form av betalning accepterar endast kort eller Swish.

Jag tillhör en riskgrupp och har inte hunnit få andra dosen vaccin – kan jag komma till mässan?
Myndigheternas restriktioner som mässan kommer att följa säkerställer att du är lika säker på mässan som i andra delar av samhället ex. i matbutiken. I slutändan är det bara Du själv som kan avgöra om du känner dig tillfreds med att besöka mässan eller vänta tills nästa gång.

Flera av de ledande leverantörerna har redan bokat sin plats!

5.000 besökare senaste mässan – inbjudna av mässans utställare!

 
 
 
 
 
 
 
 

Branschens ledande ­leverantörer som bjuder in sina kontakter, visar sina senaste nyheter, marknadsför mässerbjudanden och ­engagerar sig i prova på aktiviteter = kvalitativa besökare!

Redan inom 3h radie från mässan finns:

 • 100.766 ägare av 134.581 lantbruksenheter
 • 64.567 enskilda skogsägare
 • 7.457 jordbruksföretag
 • 1.916 jordbruksföretag äger 129.580 nötkreatur
 • 2.964 jordbruksföretag äger 51.394 får
 • På 20.800 anläggningar finns 44.700 hästar
 • 1.527 företag med växtodling
 • 1.474 företag kombinerar sitt lantbruk med entreprenaduppdrag
 • 1.789 personer är anställda inom skogsentreprenad
 • Det småskaliga skogsarbetet motsvarar 1.564 årsanställda

(Källor: Lantmäteriet, Jordbruksverket & Skogsstyrelsen)

STIHL TIMBERSPORTS

Under mässans båda dagar samarbetar vi med STIHL® TIMBERSPORTS® och Hans-Ove Hansson Event AB och erbjuder Dig som utställare att vara presentatör av dagens uppvisningar!

STIHL® TIMBERSPORTS® är en adrenalinfylld och spännan­de sport inom atletisk trädfällning där sågspån och träflisor ryker! Sporten har sitt ursprung i USA, Kanada, Nya Zeeland och ­Australien när skogshuggare arrangerade yrkestävlingar för cirka 100 år sedan. Vinnaren av tävlingarna ansågs vara bäst på sitt yrke.

Under åren har tävlingarna utvecklats till en ­professio­nell sport som idag finns över hela världen. Varje år arrange­ras lokala och nationella tävlingar i 21 länder och internatio­nella tävlingar som Champions Trophy och världsmästerskap i både individuella- och lagtävlingar. TIMBERSPORTS® lockar över 20 miljoner tittare i över 62 länder på Tv-kanaler som bland annat ABC, ESPN och TV2 Norge.

Totalt utövas sex grenar som kräver mod, styrka och teknik. ­Atleterna använder sig av sylvassa yxor, en motorsåg med 7,3 hästkrafter, en två meter lång handsåg och en monster­motorsåg med en motor från en jetski eller snöskoter på cirka 60 hästkrafter.

Lärande uppvisningar kring häst, hund, ­nötdjur och får!

På mässans östra showområde ges flera lärande, informativa och roliga upp­visningar varje dag. Uppvisningarna är tänkta att inspirera fler till att äga hus­djur och utveckla sitt gårdsbruk. Mässans utställare ges möjlighet att profilera sig på showområdet.

Verktygen för att bjuda in de riktiga kunderna!

Du är den som bäst känner Dina befintliga och potentiella kunder – Mittia skapar ­mötestillfället och ger Dig verktygen för att bjuda in dem. Vårt koncept med ­personliga inbjudningar från utställarna som ger mottagaren fri entré till din monter på mässan är ett framgångsrikt och uppskattat koncept hos både mässans besökare och utställare. ­Genom vårt nya system för eBiljett med QR kod som valmöjlighet anpassar vi konceptet till modern standard och förenklar för Dig i försäljnings­arbetet efter mässan.

Mässans marknadsföring:

Så snart vi fått din anmälan och du bekräftat genom att betala ­anmälningsavgiften marknadsför vi ert företag.

 • EGEN OFFICIELL MÄSSTIDNING I SAMARBETE MED ­Swepress! Välj att annonsera i mässtidningen som postas till 12.000 ­kvalitetssäkrade mottagare och delas ut i 3.000 ex. på mässan.
 • Webb! Som anmäld utställare/medutställare får Du Din logo och Ditt budskap samt interaktiva funktioner för kontaktskapande på ­mässans ­hemsida.
 • Kundzon! Som anmäld utställare/medutställare får du ett eget konto till kundzonen som är Ditt planeringsverktyg. Här hittar du ­mässans ­grafiska material som logo och posters. Här gör du enkelt och håller koll på dina beställningar av ex. monterservice och bjuder in dina befintliga och potentiella kunder med fri entré till Din monter på ­mässan.
 • Branschpress! Mittia marknadsför mässan i ledande branschpress.
 • Sociala medier! Använd vår Facebooksida @mittiagardochskog för Dina budskap.

Utställande företag och organisationer på Mittia: Gård & Skog 2012 – 2018:

A1 Staff
AB Hanson & Möhring/Salinity
AB John E. Öhrén
AB Karl Hedin
Abetong AB
Aebi Schmidt Sweden AB
Agria Djurförsäkring
Agrinavia AB / Datalogisk
agroessentia
Ahlsell Sverige AB
Air Liquide Gas AB
Allt om Gården
Alstor AB
Anders Traktorservice AB
Andreas Stihl Norden AB
Anläggningsvärlden Förlags AB
Areal
Arena Kemi AB
Arla Foods
Arvidssons Smide
ATV Vision Nordic AB
Bala Agri AB
Bergvik Skog Plantor AB
Bil & Maskinfirma Eric Gröning
Bilbolaget Personbilar Hälsingland AB
Billerud Korsnäs AB
Bilmetro AB
Bilof
Biltema AB
Biovärme Sverige AB
BJM Maskin AB
Björs Svets AB
Blomquist rör AB
Bole Sverige AB
Bosch Värme
Brimas AB
BRP Sweden AB
BS agro AB
Byggnadsmiljö i Hälsingland AB
Centerpartiet Gävleborg
Consize AB
Dahlia Motor
DeLaval Sales AB
Dellenmejeriet AB
Dina Försäkringar
Distriktsveterinärerna
Dronetech Skyforest AB
Ecolab AB
Edel Foder
EJAAB Pelletsleveranser
Eldrimner – Länsstyrelsen i Jämtlands län
Eriksson & Co i Sundsvall AB
Euromaster AB
Extuna Produktion AB
Finncont Oy
Flästa Källa AB
Friskolan Nytorp
Föreningen Hälsingegårdar
Föreningen MatVärden
Förlags AB Albinsson & Sjöberg/Traktorvärlden
GF Sweden AB
Gjutars Skogsprodukter
GLG Maskin AB
Gotfire AB
Granit-Parts Sverige
Granngården AB
Grolls AB
Gårdsby Iglu AB
Gällö Skog AB
Gävleborgs Ridsportförbund
Göma Viborg Aps
Hako Ground & Garden AB
Hammars Verkstad AB
Handelsbanken
Haraldssons Maskin
Hargassner Sverige AB
Heatweed Technologies AB
Helsinge Pellets AB
HestraJob
HIPPO K9 Sport- & örtspecialisten
HK Scan Sweden AB
Holmen Skog AB
HS Perifal AB
Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg
Husqvarna Group AB
Hyundai Bilar AB
Hälsinge Foder AB
Hälsinglands Fordonshistoriker
Hälsinglands Sparbank
Höga Kusten Lantbruksservice AB
Höglandets Energiautomatik AB
Industrigrossisten Proman AB
Industriverktyg IDG-Tools AB
Infield Instrument AB
JA Järvsö Mark & Bygg AB
Jakobs Maskin AB
JM:s Plåt & Mek AB/Bamsesågen
JN Solar AB
Johans Park & Mark AB
John Deere Forestry
Jägareförbundet Gävleborg
Jämtkraft AB / Scandem
Jämtlands Energi & Maskinteknik AB
Jämt-Maskin AB
Järvsö Cykel & Motor AB
Kejama Konsult Trading KB
Kemibolaget Ocean AB
KGK Motor AB
Kinnan AB/Sverigepumpen.se
Kverneland Group Sverige AB
Kyl & klimatservice i Gävleborg AB
Landshypotek Bank AB
Lantmännen Lantbruk
Lantmännen Maskin
Lean Lantbruk
LGL Maskin AB
LHS Maskiner AB
Ljungby Maskin AB
Ljusdal Energi AB
Ljusdal i Centrum
Ljusdals Bilgalleri AB
Ljusdals Emballage
Ljusdals Kommun/Energirådgivarna i Hälsingland
Ljusdals Motor AB
Ljusnet AB
Logosol AB
LRF Dalarna
LRF Gävleborg
LRF Jämtland
LRF Konsult AB
LRF Mälardalen
LRF Samköp AB
LRF Värmland
LRF Västernorrland
LRF Örebro
Länsförsäkringar Gävleborg
Länsstyrelsen Gävleborg
Malwa Forest AB
Maskinfirma Bertil Jonssons AB
Maskinring Västernorrland
Mekwood AB
Mellanljusnans Strömfiskecamp
Mellanskog
Memira AB
Mera Skog i Jämtland AB
Metal-Fach AB
MittX AB
Molle Energi AB
Mora in Europé AB
Mora Mekanik AB
Moraflotten AB
MPG Miljöprodukter AB
Munters Europe AB
Naturbruk Slottegymnasiet
Naturlära i Hälsingland AB
NCH Europé
Net1
NIBE / HP Rör & Värme AB
Nomaco AB
Nordisk Lantbruksimport AB
Nordiska Virkesbörsen AB
Norrhälsinge Skogsägareförening
Norrlandsvagnar AB
NTC AB
NärLjus
Octowood AB
OKQ8 AB
Olskims handel ab
Oregon – Svenska Blount AB
Plyfa Plywood AB
Plåt & dekor i Linköping AB
Preem AB
Primaskog AB
Qpax AB
Radio Ljusdal
Ramirent AB
Reipal AB
Rex Nordic AB
Rundvirke Skog AB
Rylander Bil AB
Sampo-Rosenlew (filial Sverige)
ScaleLog Nord AB
Schultzberg-Axelsson Media AB
SEB
Sellmans Bil AB
Setra Group
Siljans Chark AB
Siljanskog AB
Skogsmateriel-Nordforest AB
Skogsstyrelsen
Sluta Gräv / Stöde VVS & markentreprenad
SMA Mineral AB
Smart microfiber systems AB
Smartab Hi-Tech Chemicals AB
Specialservice AB
SR P4 Gävleborg
Staffare AB
Stiernhööksgymnasiet
Stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora
STIGA/GGP Sweden AB
Stora Enso Skog AB
Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg
Ståhls Plåt AB
Sune Olsson Åkeri AB
Sveaskog Förvaltning AB
Swedbank AB
Swedish Agro Machinery AB
Swedol AB
Svenningsens Maskin AB
Svenska Foder AB
Svenska Skogsplantor AB
Säkert Bondförnuft
Söderberg & Haak TC AB
Terri/Alfing i Älmhult
Teve Kvarn AB
TFM Ötå AB/Ecosyl
Thomas Rör AB
Thore Boström Maskin AB
Tidningen SKOGEN
Toba Trading AB
Traktor Power
Travmagasinet
Trejon Försäljnings AB
Trygg-Hansa Försäkrings AB
TT Motor AB
Urbanfeeders in Sweden
Utkom AB
Walker Mowers Sweden AB
Wallbergs Åkeri AB
Walthers Plåt AB
We effect
Veckebo Såg & Hyvleri AB
Weda Skog AB
Vegatol – PPHU Tex-star
Vermeer Viking AB
Vianor AB
Villaägarna Ljusdal Sveg
Vimek AB
Vinninga Cementvarufabrik AB
Växa Sverige
X-läns vallhundsklubb
X-maskiner AB
XYZ Maskin AB
XYZ Trading AB
Yamaha Ljusdal
Ydre-Grinden AB
Ysta-Maskiner AB
Åkeri & Transport/Swepress Media AB
Åkes Motor AB