Rätt besökare är viktigast!

Mittia har arrangerat mässor sedan 1999 och vet att de mest lönsamma mässorna att ställa ut på inte nödvändigtvis är de som har flest utan rätt besökare. De utställare som väljer att använda sig av mässans verktyg och det mer personliga inbjudningskonceptet, är också de som är mest nöjda med utfallet av sitt mässdeltagande.

En egen riktig mässa för alla aktiva inom gård och skog i Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas och Gävleborgs län!

Sedan 2012 arrangeras vartannat år den mässa där Du har möjlighet att möta och sälja till kunder som har för långt för att besöka mässorna i södra- och norra Sverige. Efter tre mässor attraherar vi över 100 utställare och drygt 4 000 besökare på Sveriges kanske bästa utomhusmässområde. Genom rätt insatser tillsammans med Dig som utställare har vi ambitionen att mässan 2018 besöks av 5 000 personer även om många med oss anser att det viktigaste inte är antalet besökare utan rätt besökare!

Genom oss når Du kunder genom riktad marknadsföring och ett inbjudningskoncept som innebär att Du drar nytta av mässan även före och efter mässan!

”Vi på Lantmännen Maskin har deltagit på mäss­an sedan starten 2012. Mässan har blivit ett viktigt tillfälle för oss att visa våra erbjudanden och möta våra kunder i södra norrland”

Mittia: Gård och Skog 2018

Gårdsnäringen i mässans fyra län:

 • 95 090 lantbruksenheter
 • 7 457 lantbruksföretag
 • 2 157 lantbruksföretag med djurhållning äger 129 279 nötkreatur, 52 587 får och 20 051 svin.
 • 1 549 lantbruksföretag med växtodling
 • 1 927 lantbruksföretag med spannmålsodling
 • 6 300 lantbruksföretag med slåtter & vall.
 • 1 838 personer äger 9 739 hästar.
  (Källa: Jordbruksverket & Lantmäteriet.)

Skogsnäringen i mässans fyra län:

 • 95 090 lantbruksenheter
 • 66 905 enskilda skogsägare
 • Småskaligt skogsbruk ­motsvarar 1 ?674 årsarbeten.
 • Storskaligt skogsbruk ­motsvarar 356 årsarbeten.
 • 2 678 årsarbeten inom skogs­entreprenad.
  (Källa: Skogsstyrelsen & Lantmäteriet.)

Nyheter, händelser och möjlighet att fynda till tidsbegränsade mässerbjudanden är det som lockar besökarna!

Att delta på Mittia: Gård & Skog ger möjligheter till mycket mer än enbart en monter. Att forma en strategi för försäljning före mässan och att använda det i Din marknadsföring i kombination med att bjuda in kunder till mässan, kommer att bära frukt. Samverka gärna med Dina regionala återförsäljare. Att arrangera uppvisningar, kunskapsutvecklande föredrag och annat är också engagemang som lockar besökarna till just Din monter.

För Dig som vill göra mer än en ”vanlig” monter, har vi många möjligheter att hjälpa till. Kontakta oss för gemensam planering av aktiviteter som bidrar till att skapa extra intresse från besökare så diskuterar vi allt från lämpliga ytor till gemensamma marknadsföringsinsatser!

”Siljan Skog hade tidigare en egen mässa för denna region men märker att vi får ut mycket mer av ett aktivt deltagande på Mittia Gård & Skog. Mässan är på väg att bli den stora återkommande skogsmässan i Mellansverige!”

Mittia: Gård och Skog 2018
Mittia: Gård och Skog 2018

Ihop med Dig gör vi mässan till den viktigaste och roligaste mässan att besöka. Kontakta oss med dina idéer!