DEN RENODLADE FACKMÄSSAN FÖR HELA SKOGSTRANSPORTBRANSCHEN!

ORIGINALET SEDAN 1999!
Idag anser många att mässan är den viktigaste mötesplatsen inom hela branschen!!

Branschmässan för en positiv utveckling inom alla delar av skogstransportnäringen. Här möter tillverkarna skogsåkerier och entreprenörer med frakt av rundvirke-, skogsbränsle eller sågade trävaror och de som hanterar omlastning eller leverans vid terminaler, sågverk, pappersmassabruk och värmeverk. Här samlas skogsentreprenörer, tåg- och sjöfartsoperatörer och de med entreprenad för bygg och underhåll av skogsbilvägar och givetvis skogsbolagen som ofta är beställare av tjänsterna.

Sedan 1999 har mässan Mittia: Skogstransport vuxit sig till Nordens främsta mötesplats enbart för Dig som är en del av branschen. Här visas de senaste nyheterna, här görs affärer och här diskuteras frågor som gör att branschen utvecklas.

Den 16-17 augusti 2019 välkomnar vi Dig tillbaka för den elfte mässan i ordningen!

”Originalet sedan 1999 – den renodlade fackmässan som samlar alla länkar i kedjan för transporter av skog – i skogen, på väg och vid industri & terminal”

mittia-2017-iskogen

mittia-2017-pavag

mittia-2017-vidindustri

UTSTÄLLARE

Tillverkare och säljare av produkter för allt som omfattar skogstransportkedjan; fordon, skogsmaskiner, efterfordon, påbyggnationer, lastbils- och terminalkranar, lastmaskiner, maskiner/utrustning för skogs­bilvägar, utrustning för skogstransporter via järnväg och sjö samt all relaterad kringutrustning.

Mässan sker utomhus för att skapa bra möjligheter till testkörningar och levande demonstrationer.

SUCCÉ för demo-område och provkörning – numera en naturlig del av mässan!

BESÖKARE

Transportköpare från skogsbolag, massa-, energi- och träindustrin, åkare, chaufförer och övrig personal från åkeri­näringen, skogsentreprenörer, entreprenadföretag med verksamheter inom terminalhantering och skogsbilväg.

mittia-2017-kollage

TILLSAMMANS SÄKERSTÄLLER VI RÄTT BESÖKARE!

I Ljusdal – mitt i en av de mest skogstäta regionerna i Sverige, arrangeras vartannat år den mässa som många inom skogstransportbranschen anser vara den viktigaste mötesplatsen. Alla utställare har det gemensamma behovet att visa upp de senaste, mest kvalitativa och kostnadseffektiva lösningarna. Här möts yrkesmänniskor.

Vår mässa är en renodlad fackmässa och vi jobbar aktivt tillsammans med våra utställare för att få besökare som enbart tillhör skogstransportbranschen.

Mittia marknadsför mässan i ledande branschpress. Respektive utställare bjuder in sina kontakter via Mittias verktyg för personliga inbjudningar med fri entré åt mottagarna.

VI MARKNADSFÖR MÄSSAN

Så snart vi fått din anmälan och du bekräftat genom att betala anmälningsavgiften marknadsför vi ert företag.

  • WEBB OCH TIDNING Varumärket/Företaget med kontaktinfo och länk till er hemsida finns med på mässans hemsida och i vår egna mässtidning.
  • ANNONSERING MITTIA: SKOGSTRANSPORT 2019 marknadsförs i ledande branschtidningar.
  • FACEBOOK Vi arbetar med sociala medier och intensifierar det när mässan kommer närmare.
  • ÅRETS MÄSSLOGOTYP Via mässplaneringssidan får ni tillgång till mässlogotyp för användning i er marknadsföring, så som i annonser och på webb.
  • INBJUDNINGSKORT Verktyg för personliga inbjudningar. Som utställare hos oss ger vi Dig lösningarna för att stärka Din relation till kunder och prospekts. (Mer info inom kort!)

Välkommen till Nordens största mässa för skogstransport!