DEN RENODLADE FACKMÄSSAN FÖR HELA SKOGSTRANSPORTBRANSCHEN!

2017 ÄR DEN TIONDE MÄSSAN SEDAN STARTEN 1999!
Idag anser många att mässan är den viktigaste mötesplatsen inom hela branschen!

Sågverken, värmeverken och pappersmassabruken lägger sina ordrar till skogsbolagen, som via entreprenörer anlägger skogsbilvägar så att skogsentreprenörerna kan avverka och flisa och skogsåkerierna kan lasta och frakta med lastbilar ofta via omlastnings­terminaler för vidare transport av tågoperatörerna till nästa omlastningsterminal eller för lossning på ändstationen hos värmeverket, pappersmassabruket eller sågverket.

Sedan 1999 har mässan Mittia: Skogstransport vuxit sig till Nordens främsta mötesplats enbart för Dig som är en del av branschen. Här visas de senaste nyheterna, här görs affärer och här diskuteras frågor som gör att branschen utvecklas.

Den 18-19 augusti 2017 välkomnar vi Dig tillbaka för den tionde mässan i ordningen!

”Originalet sedan 1999 – den renodlade fackmässan som samlar alla länkar i kedjan för transporter av skog – i skogen, på väg och vid industri & terminal”

mittia-2017-iskogen

mittia-2017-pavag

mittia-2017-vidindustri

UTSTÄLLARE

Tillverkare och säljare av produkter för allt som omfattar skogstransportkedjan; fordon, skogsmaskiner, efterfordon, påbyggnationer, lastbils- och terminalkranar, lastmaskiner, maskiner/utrustning för skogs­bilvägar, utrustning för skogstransporter via järnväg och sjö samt all relaterad kringutrustning.

Mässan sker utomhus för att skapa bra möjligheter till testkörningar och levande demonstrationer.

NYHET! Nu har vi utökat mässområdet med demo-park och provkörningsmontrar!

BESÖKARE

Transportköpare från skogsbolag, massa-, energi- och träindustrin, åkare, chaufförer och övrig personal från åkeri­näringen, skogsentreprenörer, entreprenadföretag med verksamheter inom terminalhantering och skogsbilväg.

mittia-2017-kollage

TILLSAMMANS SÄKERSTÄLLER VI RÄTT BESÖKARE!

I Ljusdal – mitt i en av de mest skogstäta regionerna i Sverige, arrangeras vartannat år den mässa som många inom skogstransportbranschen anser vara den viktigaste mötesplatsen. Alla utställare har det gemensamma behovet att visa upp de senaste, mest kvalitativa och kostnadseffektiva lösningarna. Här möts yrkesmänniskor.

Vår mässa är en renodlad fackmässa och vi jobbar aktivt tillsammans med våra utställare för att få besökare som enbart tillhör skogstransportbranschen.

Mittia marknadsför mässan i ledande branschpress. Respektive utställare bjuder in sina kontakter genom att beställa inbjudningskort för fri entré från Mittia.

VI MARKNADSFÖR MÄSSAN

Så snart vi fått din anmälan och du bekräftat genom att betala anmälningsavgiften marknadsför vi ert företag.

? WEBB OCH TIDNING Varumärket?/?Företaget med kontaktinfo och länk till er hemsida finns med på mässans hemsida och i vår egna mässtidning.

? ANNONSERING MITTIA: SKOGSTRANSPORT 2017 marknadsförs i ledande branschtidningar.

? FACEBOOK Vi arbetar med sociala medier och intensifierar det när mässan kommer närmare.

? ÅRETS MÄSSLOGOTYP Via mässplaneringssidan får ni tillgång till mässlogotyp för användning i er marknadsföring, så som i annonser och på webb.

? INBJUDNINGSKORT för fri entré till ett värde av 100 kr beställer ni av oss. Dessa skickar ni till de kunder ni önskar bjuda in till mässan. OBS! Endast inlösta biljetter debiteras med 30 kr. Ingen debitering för fler än 200 inlösta biljetter.

Välkommen till Nordens största mässa för skogstransport!