Boka ditt deltagande nu!

Kontakta oss snarast möjligt med dina idéer kring aktivitet och mässerbjudande.

Avgift för anmälan/administration/marknadsföring: 3 500 SEK (Gäller utställare såväl som medutställare och faktureras vid anmälan) (Avgiften inkluderar marknadsföring på mässans utställarförteckning med kontaktuppgifter och länk till e-postmottagare samt egen hemsida, maximalt fem varumärken publiceras på utställarförteckningen inklusive egna varumärket. 20 st. mäss entré biljetter till kunder bifogas varav inlösta biljetter ej debiteras. Inloggningsuppgifter till mässplaneringssida på mässans hemsida för nedladdning av mässans marknadsföringsmaterial, diverse beställningsformulär av biljetter för lunch/dryck etc. mot faktura samt egen författad infotext om ert företag och de produkter ni visar. Gratis utställarkort för entrépassage till den personal som ska arbeta i er monter. 1 st. fri parkering av personbil på angiven utställarparkering. Fri assistans vid lossning/lastning av mässpersonalen – obs gäller ej speciallyft.

Monteryta utomhus på jämn naturlig mark grus/gräs:

Minsta monteryta 30 kvm: bredd 5m x djup 6m = 7 000 SEK.
Monteryta 31 kvm – 100 kvm = 105 SEK/kvm
Monteryta överstigande 101 kvm = 75 SEK/kvm

Monteryta i tältlänga fast djup 3m. på naturlig jämn mark grus/gräs: FULLBOKAT!

Minsta bokningsbara bredd 3m = 5 500 SEK.
Följande bredd/m = 1 000 SEK/m.

All tilläggsutrustning såsom el, tält, golv, skyltar etc. kan hyras via vår samarbetspartner BOP Visuell Kommunikation som kvalitetssäkrat all utrustning för de förhållanden som råder på vårt mässområde! Mittias mässervice hos BOP Visuell Kommunikation nås då ni loggar in på Mittias mässplaneringssida!

Faktura för monterytor faktureras i juni 2016.