Information för utställare

Vi bygger Mellansveriges största mötesplats för gårdsägare med jordbruk, skogsbruk och djurhållning!

Mittia: Gårdsbruk är en utomhusmässa som arrangeras vartannat jämnt år sedan 2012 för det stora antal gårdsägare i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län som på grund av för långt avstånd sällan har möjlighet att besöka jord- eller skogsbruks mässor i norra eller södra Sverige.

Efter mässorna 2012 och 2014 ligger besöksantalet kring ca 4 000 personer. Mittia har enligt många Sveriges bästa och sedan många år beprövade utomhusområde för mässor på Älvvallens IP i centrala Ljusdal mitt i Sverige.

För Gårdsbuksmässan inkluderar vi Ljusdals Folkpark och Hembygdsgård för att skapa den miljö och omgivning som besökarna känner sig hemma i och som samtidigt ger de bästa förutsättningarna för utomhusutställare. Ett område som kommer att bli ett gemytligt och unikt mässområde jämfört med andra mässor. Våra priser är dessutom väsentligt lägre än hos andra mässarrangörer!

1024-eniro-karta

Potentialen för Mittia: Gårdsbruk!

Vår målsättning ihop med mässans utställare och medarrangörer, är att med gemensam kraft attrahera 6 000 besökare till mässan 26-27 augusti 2016. En ambition som är högst rimlig baserat på att:

Mässans upptagningsområde består av:
• 72 388 lantbruksenheter med skog- & eller åkerareal.
• 66 905 skogsägare
• 943 124 ha jord- och skogsbruksmark
• 16 986 förvärvsarbetar inom jord- och skog
• 2 122 företag äger 132 824 st. nötkreatur
• 49 400 hästar på 13 600 anläggningar
• 1 122 företag äger 55 337 får
• 474 företag äger 231 463 fjäderfän
• 76 företag äger 20 764 svin
• 6 908 företag med betesvall/slåtter, 2 022 företag med spannmålsodling,
• 527 företag med matpotatisodling.
• 159 företag bedriver större trädgårdsodling i växthus eller friland.
• 22 993 medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund.
• 965 medlemmar i Maskinringen.
(Källor: Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, SCB, LRF, MR)

1024-traktor

Mässan som är roligast för hela familjer att besöka!

Ihop med flera av de utställare som deltagit 2012 och 2014 har vi nu skaffat många nyttiga lärdomar för att ta nästa steg. Mässan ska vara ROLIG för hela familjer att besöka. Därför vill vi ihop med utställarna skapa Sveriges mest attraktiva MÄSSPROGRAM med aktiviteter och scenuppträdanden. Vi uppmanar till AKTIVITER OCH UPPVISNINGAR i utställarnas montrar.

Kontakta oss snarast möjligt med dina idéer kring aktivitet och mässerbjudande.

Ta ansvar för att aktivt bjuda in!

En annan viktig lärdom är att då utställarna själva tar ansvar och ges bra verktyg att marknadsföra sitt mässdeltagande så blir mässan välbesökt. Under våren och sommaren 2016 kommer anmälda utställare få:

• Mäss entré biljetter med helt fri entré eller halva priset på entré och dela ut till befintliga och potentiella kunder. (I butik, i utskick och då ni deltar i andra aktiviteter. Endast inlösta biljetter med helt fri entré debiteras utställaren med 50 kr)

• Mässerbjudanden som ger besökaren möjlighet att göra ett klipp under mässdagarna, uppvisningar, demo och andra typer av aktiviteter lockar besökare till Er monter! Vi kommer erbjuda er att producera en kort film då ni kontaktat oss om ert initiativ som publiceras på mässans hemsida och Facebook-sida!

1024-odling

Teamwork mellan återförsäljare och tillverkare/generalagent

Mässan ur ett besökarperspektiv är varken lokal eller nationell – den riktar sig mot hela Mellansverige. Enskilda återförsäljare från samtliga distrikt i Mellansverige, genom sitt eget ÅF företag är lika välkomna utställare med egen monter som ÅF företag nära Ljusdal eftersom de kommer att ha många besökare från sitt egna distrikt.

För att varje produkt och varumärke som visas upp ska få maximal utväxling är vår rekommendation dock att större varumärken visas upp i egen monter med generalagenten som huvudman men som mycket väl kan bemannas av en eller flera återförsäljare som medutställare.

Observera att generalagenter eller återförsäljare ges utrymme att marknadsföra maximalt fem varumärken (utöver sitt egna) på mässans utställarförteckning!